dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Uveřejnění údajů podle ustanovení § 384 odst. 1 ZOK

7.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.10.5
Vzor – Uveřejnění údajů podle ustanovení § 384 odst. 1 ZOK

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Představenstvo společnosti BETA INVESTMENTS, a. s., IČO: 234 56 765, se sídlem V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 23456 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen “ BETA INVESTMENTS, a. s.“ či "Společnost"),

tímto v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK"), uveřejňuje následující skutečnosti:

I. Valná hromada konaná dne 3. října 2018 přijala následující usnesení:

Valná hromada Společnosti rozhoduje o přechodu akcií emitovaných Společností ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.

a) Určení hlavního akcionáře

Hlavním akcionářem společnosti BETA INVESTMENTS, a. s., IČO: 234 56 765, se sídlem V Parku 2323/10, Praha 4, PSČ: 148 00, zapsané v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 23456 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "Společnost") je společnost GAMA, a. s., IČO: 176 65 756, se sídlem Kolbenova 1830, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 2254 vedenou u Městského soudu v Praze (dále jen "hlavní akcionář" či "GAMA, a. s."). Hlavní akcionář je vlastníkem celkem 53 123 kusů akcií emitovaných Společností jako cenné papíry, ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, vydaných jako 16 kusů hromadných listin série A, nahrazující celkem 53 123 kusů jednotlivých akcií pořadových čísel: 1 až 53 123.

Z uvedeného vyplývá, že společnost GAMA, a. s., je vlastníkem kmenových akcií Společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě 53 123 000 Kč, což představuje podíl 93,5 % na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a je osobou oprávněnou vykonat nucený přechod účastnických cenných papírů Společnosti ve smyslu ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZOK").

b) Přechod akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře

Řádná valná hromada Společnosti rozhoduje, že všechny účastnické cenné papíry Společnosti, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře, tj. 3 693 kusů akcií vydaných Společností, pořadová čísla: 53 124 – 56 816, přejdou za podmínek podle § 375 a násl. ZOK na tohoto hlavního akcionáře, tj. na společnost GAMA, a. s., IČO: 176 65 756, se sídlem Kolbenova 1830, Praha 5, PSČ: 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku pod spis. zn. B 2254 vedenou u Městského soudu v Praze. K přechodu vlastnického práva k účastnickým cenným papírům Společnosti dojde podle § 385 odst. 1 ZOK uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku (dále jen "Datum přechodu akcií").

c) Výše protiplnění a závěry znaleckého posudku

Po přechodu účastnických cenných papírů Společnosti podle § 375 a násl. ZOK na hlavního akcionáře vznikne dosavadním ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů Společnosti za podmínek podle § 388 odst. 1 ZOK právo na zaplacení protiplnění určeného na základě znaleckého posudku ve výši 1 465 Kč za jednu kmenovou akcii vydanou jako cenný papír, na jméno, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, emitovanou Společností.

Přiměřenost hodnoty protiplnění je v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK doložena znaleckým posudkem číslo 321-14/2018 ze dne 12. 3. 2018, vypracovaným znalcem, kterým je společnost ZNALECKÁ KANCELÁŘ, s. r. o., se sídlem K Bateriím 12, Praha 6, PSČ: 160 00, IČO: 345 54 543, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 43543 (dále jen “Znalec“). Znalec při stanovení výše protiplnění použil přístup výnosový (metoda DCF entity) a přístup majetkový (metody likvidační,

 
Nahrávám...
Nahrávám...