dnes je 18.5.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Protest společníka s. r. o. na valné hromadě společnosti

4.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.3.5.1
Vzor – Protest společníka s. r. o. na valné hromadě společnosti

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

Protest společníka
podaný na valné hromadě společnosti ……………………. konané dne …………………….

Já, níže podepsaný, ……………………., nar. ……………………., bytem ……………………., společník společnosti ……………………., IČO ……………………., se sídlem ……………………., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v ……………………., oddíl C, vložka ……………………. (dále jen „Společnost”), tímto podávám na valné hromadě Společnosti konané dne ……………………. od ……………………. hod na adrese …………………….

tento protest dle ustanovení § 192 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK”), a to:

  • proti usnesení valné hromady č. ……………………. (o odvolání jednatele ……………………., nar. ……………………., bytem …………………….), neboť odvolání jednatele nebylo uvedeno v pozvánce na valnou hromadu Společnosti ze dne ……………………. a podle § 185 ZOK lze záležitosti neuvedené v pozvánce projednat jen tehdy, jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci, přičemž s projednáním tohoto bodu nesouhlasili všichni společníci;

  • proti usnesení valné hromady č. ……………………. (o schválení finanční asistence - zápůjčky panu ……………………., nar. ……………………., bytem …………………….), neboť jednatel Společnosti nevypracoval zprávu o finanční asistenci, tato zpráva nebyla tedy k dispozici ani společníkům v sídle Společnosti ani na valné hromadě Společnosti, jak je požadováno v ustanovení § 200 odst. 2 ZOK a jednatel mi nebyl schopen na valné hromadě odpovědět na můj dotaz ohledně výhod a rizik z finanční asistence pro Společnost plynoucích, přičemž takové informace považuji za nezbytné pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...