dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Prohlášení vkladatele o vnesení nemovité věci do základního kapitálu společnosti před jejím vznikem

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.9
Vzor – Prohlášení vkladatele o vnesení nemovité věci do základního kapitálu společnosti před jejím vznikem

Mgr. Jindřich Šimberský

Prohlášení
vkladatele o vložení nemovité věci do základního kapitálu společnosti BBMM, s. r. o., se sídlem v Praze, která byla založena uzavřením společenské smlouvy ve formě notářského zápisu NZ ......../............, N ......../......... ze dne 20. ledna 2016

Já, níže podepsaný, Jan Borovský, nar. 7. dubna 1970, trvale bytem Na Folimance 11, 120 00 Praha 2, tímto v souladu s § 19 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

prohlašuji,

že vkládám do základního kapitálu společnosti BBMM, s. r. o., se sídlem v Praze, která byla založena uzavřením společenské smlouvy ve formě notářského zápisu NZ ......../............, N ......../......... ze dne 20. ledna 2016, tyto nemovitosti:

  • pozemek parc. č. 45/2, o výměře 320 m2, nacházející se v obci ............., v katastrálním území ..................., jehož součástí je budova č. p. 12, to vše zapsáno na LV č. 4485, Katastrálním úřadem pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...