dnes je 29.11.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Opis seznamu akcionářů

2.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.2.3
Vzor – Opis seznamu akcionářů

Mgr. Mgr. Radana Burešová, Mgr. Klára Svobodová

OPIS SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

SPOLEČNOSTI ABC, a. s.

IČO 056 43 408, se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830

ke dni 12. 1. 2021

Označení druhu akcie Jmenovitá hodnota Jméno akcionáře Bydliště nebo sídlo Číslo bankovního účtu Číselné označení akcií a počet Změna zapisovaných údajů Oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva
kmenová 200 000 Kč Josef Novák Praha 2 – Nové Město, Karlovo náměstí 342/18 0346007753/0800 01 až 10 počet akcií 10                                                                 

Petr Pilný, nar. 9. 6. 1964, bydliště Třebíč, Jelínkova 374, jako člen představenstva pověřený vedením seznamu akcionářů potvrzuje úplnost a pravdivost shora uvedených údajů.

V Praze dne 12. 1. 2021

Komentář:

Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů bez zbytečného odkladu poskytnout opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky jejích akcií na jméno, nebo jeho požadované části. Čísla

 
Nahrávám...
Nahrávám...