dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor - Čestné prohlášení jednatele a souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku

3.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.7.4 Vzor – Čestné prohlášení jednatele a souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku

Mgr. Jindřich Šimberský

Čestné prohlášení jednatele a souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku

Já, níže podepsaný Jaroslav Dvořák, nar. 18. června 1980, trvale bytem Zborovská 18, 150 00 Praha 5, tímto prohlašuji, že:

a) jsem dosáhl věku 18 let, jsem plně svéprávný a soudem nebylo rozhodnuto o zbavení anebo omezení mé svéprávnosti;

b) splňuji podmínky provozování živnosti podle § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a nenastala u mě skutečnost, jež by byla překážkou provozování živnosti dle § 8 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů;

c) nikdy jsem nevykonával žádnou srovnatelnou funkci v právnické osobě, na jejíž majetek by byl někdy prohlášen konkurz, ani v právnické osobě, proti níž by byl návrh na prohlášení konkursu (insolvenční návrh)

 
Nahrávám...
Nahrávám...