dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor C: Zápis o předání a převzetí podniku sepsaný podle § 59 odst. 5, § 60 odst. 2 a § 483 odst. 1 ObchZ

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor C: Zápis o předání a převzetí podniku sepsaný podle § 59 odst. 5, § 60 odst. 2 a § 483 odst. 1 ObchZ

Mgr. Zuzana Kittrichová

Stáhnout vzor

Zápis o předání a převzetí podniku sepsaný podle § 59 odst. 5, § 60 odst. 2 a § 483 odst. 1 obchodního zákoníku
mezi


Michalem Svobodou
nar. dne 31. 12. 1976
bytem Rooseveltova 7, Praha 6 – Bubeneč, PSČ: 160 00
(dále jako "Vkladatel“)

a

ABC, s.r.o.
IČO: 123 45 678
se sídlem Dejvická 12, Praha 6 – Dejvice, PSČ: 160 00
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 123456
jejímž jménem jedná Jan Novák, jednatel

(dále jako "Společnost“)


I.

Dne ... uzavřeli Vkladatel a Společnost smlouvu o vkladu podniku, ve které se Vkladatel zavázal vložit do Společnosti nepeněžitý vklad – podnik spočívající v provozování živnosti Vkladatelem, IČO ..., předmět podnikání: ... (dále jako "Podnik“).

Podnik je popsán, specifikován a ohodnocen znaleckým posudkem znalce ..., IČO: ..., s místem podnikání ..., č. ..., ze dne ... (dále jako "Znalecký posudek“).


II.

Vkladatel tímto jako předávající fyzicky předává Společnosti jako

 
Nahrávám...
Nahrávám...