dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzor B: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu rozhodující o snížení základního kapitálu v s.r.o.

6.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor B: Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu rozhodující o snížení základního kapitálu v s.r.o.

Mgr. Jindřich Šimberský

Stáhnout vzor

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu rozhodující o snížení základního kapitálu dle ust. § 146 odst. 3 ObchZ


Jednatel společnosti

BONAMAR AD spol. s r. o.

se sídlem Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00, IČ 425 98 763,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 169445
(dále jen "Společnost“)

tímto ve smyslu ust. § 129 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění, svolává

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

která se bude konat dne 23. května 2013 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. dv. 202
v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Budějovická 778/3, PSČ 140 00.

Prezence společníků bude probíhat v místě konání valné hromady od 15:30 hodin.

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení valné hromady

  2. Volba orgánů valné hromady

  3. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti

  4. Závěr


Rozsah snížení základního kapitálu

Základní kapitál Společnosti ve výši 1 800 000 Kč se snižuje o částku 800 000 Kč na novou výši 1 000 000 Kč.


Výše vkladů společníků po snížení základního kapitálu

Vklady jednotlivých společníků budou snižovány rovnoměrně v poměru jejich obchodních podílů. Výše vkladů jednotlivých společníků bude po snížení základního kapitálu následující:

  • - společníkovi Michalu Černému, nar. 6. 8. 1984, bytem Choceradská 1455/78, Praha 4, PSČ 148 00, se jeho dosavadní vklad ve výši 540 000 Kč sníží o částku ve výši 240 000 Kč na částku ve výši 300 000 Kč,
  • - společnici Bc. Miladě
 
Nahrávám...
Nahrávám...