dnes je 23.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzdělávání - projekty institucionální spolupráce (Norské fondy)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.29
Vzdělávání - projekty institucionální spolupráce (Norské fondy)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem projektu je posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a zavádět do výuky na školách nové metody, které budou připravovat studenty na měnící se svět kolem nás. Délka projektu je 12 nebo 24 měsíců. Prioritní témata ke zpracování jsou demokracie, aktivní občanství a inkluze ve vzdělávání. Vhodnými tématy jsou dále rovné zacházení, dodržování lidských práv, mediální gramotnost nebo občanská angažovanost.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - na projekt lze získat 20 000 – 150 000 EUR,
  • - spolufinancování není vyžadováno.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - mateřské, základní, střední i vysoké školy z ČR,
  • - na každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna instituce z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, zapojit lze také instituce z ČR,
  • - projektové aktivity jsou určené pro zaměstnance zapojených institucí.

Podporované aktivity

Pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...