dnes je 23.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vzdělávání - projekty inkluzivního vzdělávání (Norské fondy)

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.30
Vzdělávání - projekty inkluzivního vzdělávání (Norské fondy)

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem projektu je proškolit učitele mateřských, základních a středních škol tak, aby byli schopni používat inkluzivní přístupy při práci se žáky ve třídách a zlepšit tím zapojení znevýhodněných skupin do vzdělávání. Podporována bude zejména inkluze romských žáků. Délka projektu je d 12-14 měsíců.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - na projekt lze získat 50 000 – 200 000 EUR,
  • - 10 % spolufinancování je vyžadováno pouze od neziskových organizací.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - české mateřské, základní, střední i vysoké školy,
  • - české neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání a české veřejné instituce působící v oblasti školního vzdělávání,
  • - Na každém projektu musí spolupracovat alespoň jedna instituce z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska, zapojit lze také instituce z ČR,
  • - Projektové aktivity jsou určena pro zaměstnance zapojených institucí, vytvářená školení jsou pro učitele škol mimo žadatele a partnery projektu.

Podporované aktivity

Pro tuto výzvu

 
Nahrávám...
Nahrávám...