dnes je 26.9.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“

1.8.2022, Zdroj: Státní energetická inspekce (https://www.cr-sei.cz/)

Předmětem zakázky Státní energetické inspekce ČR je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny v rozsahu 9,5 kW až 9,9 kW (dále také jako „FVE“)umístěné na střeše objektu ČR – Státní energetické inspekce v místě plnění veřejnézakázky s hlavním účelem výroby elektrické energie pro vlastní spotřebu, přebytky ukládány do baterie, ohřevu TUV a případné další přebytky budou distribuovány do distribuční́ sítě.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), mimo působnost ZZVZ v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ s názvem „Pořízení a kompletní dodávka systému FVE“. Citujeme z TZ SEI ČR:

Dodávka FVE se skládá z návrhu vhodného řešení FVE pro daný objekt a jeho charakter (plochá střecha, nosnost střechy, její orientace), dodávky fotovoltaických panelů, střídačů, konstrukcí, elektroinstalačního materiálu, provedení monitoringu, provedení elektroinstalačních a montážních prací a napojení FVE na stávající rozvodnou síť budovy.

Součástí předmětu plnění zakázky je rovněž zajištění výchozí revize FVE, vyřízení žádosti o připojení FVE k distribuční soustavě, připojení FVE k distribuční soustavě tzn., že součástí dodávky jsou také veškeré činnosti a technologie požadované společností ČEZ Distribuce, a.s. včetně komunikace a jednání se společností ČEZ Distribuce, a.s., vše potřebné pro řádné připojení FVE k distribuční soustavě.

Fotovoltaický systém musí splňovat

 
Nahrávám...
Nahrávám...