dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vyhlášení výzev v novém programovací období 2014- 2020 pro podnikatele se blíží

21.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká republika má pro programovací období 2014-2020 na základě vyjednané dohody s Evropskou komisí k dispozici přibližně 24 mld. EURO, což je o něco méně, než v předchozím programovém období (26 mld. EURO), ale přesto se jedná o značné množství finančních prostředků.

Tyto finanční prostředky budou rozděleny pomocí tzv. operačních programů, kterých má ČR nyní 20 (v předchozím období 26). Jedním z nich je i operační program zaměřený speciálně pro podnikatele – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Tento program má k dispozici zhruba 4,3 mld. EURO. Rozdělení finanční alokace bude probíhat pomocí konkrétních podprogramů, kterých je celkem 20. Jsou zde programy, které již podnikatelé mohli využívat i v minulosti (období 2007-2013): např. oblíbený program Technologie (dříve nazývaný Rozvoj) – dotace na nové stroje, Školicí střediska – dotace na vybudování školicího střediska, Potenciál – dotace na vybudování výzkumně-vývojového centra, Inovace – dotace na hromadné zavádění inovovaných výrobků, Marketing – dotace na účast na zahraničních veletrzích a propagační materiály k nim.

Dále jsou i zcela nové programy;  například program Aplikace – dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj, získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb nebo například program Vysokorychlostní internet – dotace na rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury umožňující vysokorychlostní přístup k internetu (přístupové sítě nové generace) do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanizmy na komerční bázi.

Výše dotace, definice malého a středního podniku (MSP)

Výše dotace je obecně stanovena rozdílně v závislosti na velikosti podniku. Pro malý podnik činí obecně 45 % způsobilých nákladů, 35 % pro střední podnik a 25 % pro velký podnik. Jsou ovšem programy, kde je tato dotace vyšší – např. program Potenciál poskytuje 50 % dotaci bez ohledu na velikost podniku, program Úspory energie poskytuje dotaci 45 % pro velké podniky, 55 % pro střední podniky a 65 % pro malé podniky.

Velikost podniku je určena dle nařízení Evropské komise v závislosti na počtu zaměstnanců. Malý podnik má do 49 zaměstnanců, střední podnik má do 249 zaměstnanců, velký podnik má 250 zaměstnanců a více. Při stanoven počtu zaměstnanců pro určení velikosti podniku je třeba také brát v potaz i další propojené podniky.

Podporované ekonomické činnosti žadatelů – CZ-NACE

Pro získání dotace je kromě velikosti podniku také důležitá ekonomická činnost uchazečů o dotaci. Mezi podporované ekonomické činnosti, na které je možno získat dotaci, patří především výroba (zpracovatelský průmysl). Spektrum podporovaných činností je v období 2014-2020 rozšířeno, je více podporován obor stavebnictví, dále mezi hojně podporované obory patří oblast IT. Naopak oblast služeb moc možností pro dotace z OP PIK nenabízí.

Přehled ekonomických činností je evidován pod zkratkou CZ-NACE (dříve nazývané OKEČ – odvětvová klasifikace ekonomických činností).

Každý žadatel o dotaci si může zjistit své zaregistrované ekonomické činnosti v rejstříku ARES, a to na webové stránce: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz.

Mezi podnikatele se řadí také zemědělští podnikatelé, ti mají svůj vlastní zdroj dotací – Program rozvoje venkova. Pro období 2014-2020 je ovšem možná podpora zemědělských podnikatelů i v rámci OP PIK (např. v předběžném textu výzev se uvádí, že program Úspory energie bude určen i zemědělským podnikatelům).

Bližší informace nabízí MZe ČR jako poskytovatel dotace, a to na webové stránce:

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/aktuality/prubeh-pripravy-dokumentu-1.html

Hodnocení  projektů, předkládání žádostí, elektronický podpis
Projekty budou hodnoceny podle předem daných tzv. hodnotících kritérií, které budou zveřejněny spolu s textem výzvy k podávání žádostí o dotaci. Každý program má svoje vlastní hodnotící kritéria.

Žádosti budou podávány u většiny programů dvoufázově. V první fázi se podá tzv. předběžná žádost, ve které se ohodnotí finanční zdraví žadatele a po schválení předběžné žádosti se může podat tzv. plná žádost. Součástí plné žádosti bývají

 
Nahrávám...
Nahrávám...