dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vybudování Centra celoživotního vzdělávání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybudování Centra celoživotního vzdělávání

Název projektu

Vybudování Centra celoživotního vzdělávání při Střední zdravotnické škole, Svitavy, Purkyňova 256

Název organizace

Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256

Sídlo

Purkyňova 256, 568 02 Svitavy

Kontaktní osoba

PhDr. Radim Dřímal, ředitel školy

Stručné představení organizace

Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256, je příspěvkovou organizací zřízenou Pardubickým krajem. Předmětem činnosti školy je zajištění výchovy a vzdělávání v souladu s platnou legislativou - zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Škola provozuje doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v následujících oblastech:

- pořádání odborných kurzu, školení a jiných vzdělávacích akcí, včetně lektorské činnosti,

- poskytování ubytování v domove mládeže,

- hostinská činnost,

- kopírovací služby.

Projekt byl realizován v rámci programu

- Operační program Rozvoj lidských zdrojů

- 3 Rozvoj celoživotního učení

- 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Důvody realizace

Projekt vychází z potřeb jednotlivých partnerů projektu

1. Vzdělávací program pro poskytování první pomoci

Program vznikne na základě předchozí spolupráce s firmou PD Refractories, a.s. Velké Opatovice. Tento zaměstnavatel potřebuje periodicky proškolovat své zaměstnance převážně v dělnických profesích v oblasti poskytování první pomoci. Pro tyto účely není vhodné pouze teoretické proškolení, ale je potřeba zaměstnance procvičit v praktických dovednostech za pomoci moderních pomůcek.

2. Vzdělávací program pro zdravotnické pracovníky.

Tento program vznikne za účasti partnera projektu Nemocnice ve Svitavách. Potřeba soustavného vzdělávání zdravotnických pracovníků v nelékařských profesích vyplývá ze zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Zmíněný zákon zavedl povinnost registrace zdravotnických pracovníků, kteří svou práci vykonávají bez přímého vedení nebo dohledu. Podmínkou trvání registrace je soustavné vzdělávání. Střední zdravotnická škola může pro tyto pracovníky nabídnout zejména potřebné

 
Nahrávám...
Nahrávám...