dnes je 29.9.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Evropská komise schválila aktualizovanou verzi českého Národního plánu obnovy

26.9.2023, Zdroj: Vláda

Národní plán obnovy přináší 2,2 miliardy eur (zhruba 53,6 miliardy korun) na podporu čisté ekonomiky a transformaci průmyslu. Celý Národní plán obnovy má objem 9,2 miliardy eur (asi 224,2 miliardy korun). Předsedkyně Evropské komise po setkání s premiérem Petrem Fialou sdělila, že součástí plánu je 736 milionů eur (zhruba 17,8 miliardy korun) na investice do obnovitelných zdrojů, čisté dopravy a do rozvodné sítě.

Přesný obsah Prováděcího rozhodnutí a samotné posouzení obdrží MPO během nejbližších dnů. Aktualizovanou podobu zveřejní resort na webu www.planobnovycr.cz, kde jsou také další informace o aktuálním dění, vypsaných výzvách a stavu plnění Národního plánu obnovy.

Vláda stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem

Vláda v souladu s platným zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění stanovila novou výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024. Na základě údajů Českého statistického úřadu o meziroční výši inflace se vyměřovací základ pro pojistné zvyšuje na 15 440 korun měsíčně a měsíční částka pojistného na veřejné zdravotní pojištění za jednoho státního pojištěnce bude od 1. ledna 2024 činit 2 085 korun.

Rodná čísla v občanských průkazech zůstanou, schválila vláda

Rodná čísla by měly úřady i nadále zapisovat do občanských průkazů. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra, který dnes podle výsledků zasedání schválila vláda. Aktuální předpisy počítají s koncem zapisování rodných čísel do průkazů od roku 2025, nově nebude zapisování zákon časově omezovat. Změna, kterou se nyní budou zabývat poslanci, zahrnuje i úpravu insolvenčního zákona. 

Rodné číslo totiž podle nich slouží jako identifikátor nejen ve vztahu k veřejným orgánům, ale také v rámci soukromoprávních vztahů. "Řada stávajících informačních systémů soukromých subjektů funguje na bázi rodného čísla jako jednoznačného identifikátoru fyzické osoby a přechod na bezvýznamové identifikátory by znamenal značné investice do těchto informačních systémů," stojí v návrhu. Připraveny podle něj nejsou ani některé státní agendy.

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) už v červnu uvedl, že chce upravit zákon tak, aby konkrétní termín pro konec zápisu rodných čísel neobsahoval. Z jednání s partnery podle něj vyplynulo, že si změny nikdo nepřeje. "Byly by vynucené zákonem, který před 13 lety nemohl předvídat pokrok v digitální oblasti ani v oblasti identifikace," uvedl tehdy Bartoš. Změna podle něj ztrácí smysl i s ohledem na chystanou unijní regulaci.

Návrh zahrnuje také změnu týkající se insolvenčního rejstříku, kde by měl být podle materiálu zachován existující režim ztotožňování dlužníků založený na rodných číslech.

Všechny důchody v lednu vzrostou shodně o 360 Kč, schválila to dnes vláda

Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší všem stejně o 360 korun. O tuto částku vzroste solidární pevná část důchodu. Nařízení o pravidelné valorizaci schválila dnes vláda. Na tiskové konferenci to večer oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet vycházel při výpočtu částky ze zákonných pravidel. Podle údajů ministerstva práce by se průměrný starobní důchod měl v lednu dostat nad 20.600 korun. Jurečka minulý týden řekl, že přidání zvedne příští rok výdaje na důchody o 12,3 miliardy korun. Celkem by do penzí podle návrhu rozpočtu na příští rok mělo putovat 706,2 miliardy korun.

Lidé zřejmě získají možnost prokazovat se digitálně místo fyzickými doklady

Lidé zřejmě získají možnost prokazovat se digitálně místo fyzickými doklady. Předpokládá to návrh zákona o právu na digitální služby, který dnes schválila vláda a který ještě čeká posouzení Parlamentem. Digitální stejnopisy dokladů by ale neměly fyzické průkazy nahradit a nebude možné je použít ani pro dálkové prokazování totožnosti, řekl dnes novinářům vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Spuštění projektu by podle předkládací zprávy k zákonu mělo státní správu vyjít zhruba na půl miliardy korun, roční provozní náklady odhaduje vláda na 50 milionů korun.

K prokazování digitálním dokladem bude podle Bartoše potřebná aplikace v mobilním telefonu, kterou vypracuje Digitální informační agentura (DIA). Lidé prostřednictvím aplikace pošlou požadavek na identifikaci, prokážou se přitom bankovní identitou nebo jiným způsobem elektronického ověření totožnosti. Aplikace vygeneruje kód, který si ověřující úřad, například policie nebo pošta, zkontroluje ve vlastní čtecí aplikaci.

Zákon předpokládá, že digitální stejnopis bude mít stejné právní účinky jako originální doklad. Nebude možné ho vystavit bez existence fyzického průkazu a nebudou v něm obsaženy žádné údaje nad rámec fyzického dokladu. Lidé si budou moct sami vybrat, zda se budou prokazovat běžným dokladem, nebo digitálně. Státní správa bude mít povinnost přijímat obě varianty průkazů. Bartoš upozornil, že digitální doklady nebude možné využívat k cestám do zahraničí, v takovém případě bude nadále nutný standardní občanský průkaz.

Zákon by měl nabýt účinnosti 1. ledna 2024, povinnost přijímat digitální verze průkazů bude podle Bartoše nabíhat postupně. Od začátku roku by je měly přijímat orgány ústřední státní správy, od července kraje. V roce 2025 by se povinnost rozšířila na všechny zbývající správní orgány, včetně ambasád.

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona norma přispěje k digitalizaci veřejného sektoru. Dokument konstatuje, že digitální stejnopisy už se běžně užívají v soukromé sféře, zmiňuje jako příklad digitální verze fyzických platebních karet.

Výsledky jednání vlády 20. září 2023

1. Informace pro vládu ČR o aktuálním stavu výstavby a přípravy dopravních staveb v Ústeckém a Karlovarském kraji
čj. 807/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

2. Informace o čerpání prostředků z EU fondů v Ústeckém a Karlovarském kraji a jeho vliv na transformaci regionů a snižování regionálních nerovností
čj. 808/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

3. Informace o situaci v oblasti politiky bydlení a sociálního začleňování v Ústeckém kraji
čj. 809/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

4. Přínosy programu Spravedlivá transformace pro Ústecký kraj
čj. 805/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: Vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 13. září 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 779/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 471/2022 Sb., a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 778/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 733/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Obnova a rozvoj pevnostních měst Terezín a Josefov
čj. 783/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona o správě voleb (sněmovní tisk č. 530)
čj. 793/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

10. Návrh poslanců Josefa Cogana, Marka Bendy, Radima Fialy, Jana Jakoba, Jakuba Michálka, Jiřího Navrátila a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění volební a některé další zákony v souvislosti s přijetím zákona o správě voleb (sněmovní tisk č. 531)
čj. 794/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

11. Návrh nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
čj. 790/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
čj. 789/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Posílení dávek důchodového pojištění v kapitole 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2023
čj. 801/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Pravidla spolufinancování Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu plus, Fondu soudržnosti, Fondu pro spravedlivou transformaci, Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu, Azylového, migračního a integračního fondu, Fondu pro vnitřní bezpečnost a Nástroje pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky na programové období 2021-2027
čj. 802/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Informace o možném vývoji ceny elektřiny v roce 2024 s dopady na jednotlivé kategorie zákazníků a doporučení k dalšímu postupu
čj. 804/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

17. Informace pro vládu České republiky o vzniku, fungování a financování Dopravního a energetického stavebního úřadu
čj. 803/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

18. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti v období 2014–2020 a 2021–2027
čj. 798/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

19. Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2022
čj. 786/23
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

Výsledky jednání vlády 6. září 2023

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čj. 604/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
čj. 757/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh na jmenování ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů
čj. 769/23
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh dalšího postupu České republiky ve věci podání žaloby na neplatnost Prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/1408 ze dne 3. července 2023, kterým se z financování Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci Evropského zemědělského záručního fondu (EZZF) a v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
čj. 766/23
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovisko vlády České republiky k účasti sportovců, kteří jsou státními příslušníky Ruské federace nebo Běloruské republiky, na sportovních akcích pořádaných na území České republiky a k účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních akcích pořádaných na území Ruské federace nebo Běloruské republiky
čj. 765/23 – bod 32 schůze vlády 30. 8. 2023
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 30. srpna 2023

1. Návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb
čj. 1126/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
čj. 696/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Zdenky Němečkové Crkvenjaš, Toma Philippa, Věry Adámkové, Michaely Šebelové, Martiny Ochodnické, Kláry Kocmanové a Davida Kasala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony (sněmovní tisk č. 504)
čj. 751/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Přizván: J. Vobořil, národní koordinátor pro protidrogovou politiku
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

4. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 27/23 o návrhu Okresního soudu ve Vyškově na zrušení věty druhé ustanovení §2958 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
čj. 742/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

5. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 38/23 o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 183/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 753/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno vstoupit.

6. Návrh na mimořádné rozpočtové opatření z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa za účelem poskytnutí provozního příspěvku Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotnímu ústavu se sídlem v Ústí nad Labem na úhradu odvodu za porušení rozpočtové kázně
čj. 703/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek č. 111)
čj. 737/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/30 „Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na účelovou podporu průmyslového výzkumu, vývoje a inovací v rámci národních programů v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu“
čj. 331/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
K bodům 8 - 17 přizván: M. Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/03 „Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český telekomunikační úřad“
čj. 407/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
čj. 689/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/04 „Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče“
čj. 373/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/29 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky“
čj. 487/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

13. Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/10 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů“
čj. 636/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/02 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu digitálního vzdělávání“
čj. 544/23
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Stanovisko Ministerstva vnitra ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/23 „Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení“
čj. 563/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Stanovisko Ministerstva dopravy a Ředitelství vodních cest ČR ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 21/03 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby“
čj. 674/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/09 „Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu“
čj. 700/23
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Uvolnění peněžních prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Vládní rozpočtová rezerva ve prospěch kapitoly 336 - Ministerstvo spravedlnosti
čj. 758/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

32. Stanovisko vlády České republiky k účasti sportovců, kteří jsou státními příslušníky Ruské federace nebo Běloruské republiky, na sportovních akcích pořádaných na území České republiky a k účasti sportovců reprezentujících Českou republiku na sportovních akcích pořádaných na území Ruské federace nebo Běloruské republiky
čj. 765/23
Předkládá: 
předseda vlády a předseda Národní sportovní agentury
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

Výsledky jednání vlády 23. srpna 2023

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

Výsledky jednání vlády 23. srpna 2023

1. Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
čj. 724/23 – bod 36 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 210/23
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 356/23 – bod 2 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 355/23 – bod 3 schůze vlády 16. 8. 2023
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s elektronizací vybraných agend
čj. 734/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 572/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
čj. 727/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
čj. 670/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Analýza k možnostem odčerpávání nelegálně nabytého majetku
čj. 695/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schválena varianta trestní.

10. Rozhodnutí o převodech majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 275)
čj. 730/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 16. srpna 2023

1. Návrh zákona o dorovnávacích daních
čj. 648/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 356/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čj. 355/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

4. Návrh zákona o hromadném řízení
čj. 385/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném řízení
čj. 386/23
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh věcného záměru zákona o správě dat veřejného sektoru
čj. 307/23
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj, ředitel Digitální a informační agentury a ministryně pro vědu‚ výzkum a inovace
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Vyhodnocení využití metody spolupráce veřejného a soukromého sektoru na projektech železniční a dálniční infrastruktury
čj. 699/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Harmonogram migrace ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu .gov.cz
čj. 717/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 112)
čj. 714/23
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Výměna balistického výzkumného materiálu mezi Ministerstvem vnitra ČR a britskou National Crime Agency
čj. 672/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

36. Aktuální informace k Národnímu plánu obnovy
čj. 724/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

37. Návrh na vyslání sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany do Slovinska
čj. 722/23
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

38. Informace o čerpání fondů EU v rámci politiky soudržnosti v období 2014-2020 a 2021-2027
čj. 723/23
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 26. července 2023

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 426/23
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Exportní strategie ČR 2023–2033
čj. 657/23
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Bereniky Peštové, Jiřího Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 480)
čj. 664/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

4. Návrh poslanců Margity Balaštíkové, Bereniky Peštové, Jiřího Maška a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 481)
čj. 665/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

5. Návrh poslanců Jiřího Navrátila, Mariana Jurečky, Marka Výborného, Pavly Golasowské, Davida Šimka, Karla Smetany, Antonína Tesaříka, Hayato Okamury, Jana Bartoška, Víta Kaňkovského, Miroslava Zborovského, Niny Novákové, Aleše Dufka, Romany Bělohlávkové, Ondřeje Benešíka, Jiřího Horáka a Michaela Kohajdy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (sněmovní tisk č. 483)
čj. 666/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

6. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, vyhlášená usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 484)
čj. 667/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nesouhlasné stanovisko.

7. Návrh poslanců Michala Kučery, Petra Bendla, Karla Smetany, Jaroslava Faltýnka, Tomáše Dubského, Oldřicha Černého, Ivana Adamce, Jakuba Michálka a Davida Pražáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 495)
čj. 668/23
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno neutrální stanovisko.

15. Návrh usnesení vlády k převodu peněžních prostředků do příjmů státního rozpočtu
čj. 683/23
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Akční plán k přechodu sociálních služeb k péči poskytované na komunitní bázi a k větší individualizaci péče a k podpoře deinstitucionalizace sociálních služeb pro období 2023-2025
čj. 633/23
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: přerušeno.

17. Informace k Národnímu plánu obnovy
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 19. července 2023

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 325/2021 Sb., o elektronizaci zdravotnictví

čj. 517/23

Předkládá: místopředseda vlády a ministr zdravotnictví

Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 32/23 o návrhu skupiny poslanců na zrušení zákona č. 49/2023 Sb. a některých ustanovení zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb. a některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců evropského parlamentu, ve znění zákona č. 49/2023 Sb.

čj. 642/23

Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno nevstupovat.

3. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost MIVARDI s.r.o.

čj. 511/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

4. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost EPISPOL, a.s.

čj. 512/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

5. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Adbros s.r.o.

čj. 513/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

6. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Mondi Coating Štětí a.s.

čj. 514/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

7. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost Emco spol. s r.o.

čj. 515/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

8. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost GD Druckguss s.r.o.

čj. 523/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

9. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost REVI plus s.r.o.

čj. 524/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

10. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ROCKWOOL a.s.

čj. 525/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost CRYTUR, spol. s r.o.

čj. 526/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Projednání návrhu na schválení investiční pobídky pro společnost ZLKL s.r.o.

čj. 527/23

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: neschváleno.

14. Víceleté opatření na podporu vysokoškolského vzdělávání veterinárních specialistů

čj. 647/23

Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červen 2023

čj. 656/23

Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování vedoucího služebního úřadu - generálního inspektora Drážní inspekce

čj. 662/23

Předkládá: ministr dopravy

Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Informace o azylové politice

Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

28. Informace o Národním plánu obnovy

Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 12. července 2023

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čj. 414/23
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

 
Nahrávám...
Nahrávám...