dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Urychlení bytové výstavby, změny v regionálním školství a další body strategie vlády

17.7.2024, Zdroj: Vláda

Urychlení investic do dopravní infrastruktury, modernizace zákoníku práce či reformní kroky v regionálním školství patří do souboru opatření, jimiž chce vláda Petra Fialy urychlit ekonomický růst a modernizovat tuzemskou ekonomiku.

Tyto kroky jsou součástí strategického dokumentu prorůstových opatření, který projednal kabinet na schůzi ve středu 10. července 2024. Vláda Petra Fialy projednala strategický materiál, který obsahuje řadu prorůstových opatření vycházející z návrhů Národní ekonomické rady vlády. 

Dalšími dvěma oblastmi, na které se chce vláda ve zbytku funkčního období více zaměřit, jsou urychlení bytové a další výstavby a změny v regionálním školství. „Přistoupili jsme k radikálnímu zkrácení povolovacích lhůt a provedli jsme změny zákonů, které vedou ke zrychlení výstavby, ať už individuální, nebo komerční. Snažíme se srovnat normy, které ve výstavbě máme, na úroveň západních zemí. Co se týče regionálního školství, budeme pokračovat ve změnách, které povedou k jeho zkvalitnění,“ upřesnil premiér Fiala.

Vláda rozhodla také o zřízení Rady vlády pro paměťovou agendu a schválila její statut. Rada se stane poradním orgánem vlády pro systematický a koncepční přístup k různým aspektům z oblasti historické paměti, stanovení střednědobého i dlouhodobého rámce využití příslušných dotačních titulů. Bude mít nanejvýš 20 členů z řad zástupců státní i veřejné správy, představitelů občanské a odborné veřejnosti a akademické obce.

Vláda rozhodla o preferovaném dodavateli nového jaderného zdroje. Zahájí jednání o stavbě dvou bloků v Dukovanech

Vláda potvrdila výběr preferovaného dodavatele pro tento strategicky důležitý projekt, kterým je společnost Korea Hydro & Nuclear Power Company (KHNP). Na základě nabídek od dvou uchazečů francouzské EdF a korejské KHNP a jejich pečlivého ohodnocení vláda rovněž rozhodla o tom, že zahájí jednání o výstavbě dvou bloků v lokalitě Dukovany a o možnosti zasmluvnit závazné opce na další nové zdroje v Temelíně. Tento projekt zajistí energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky na několik desetiletí dopředu. Rozhodnutí vlády o preferovaném uchazeči posílí energetickou nezávislost země a nabídne obrovské příležitosti pro tuzemský průmysl i ekonomiku.

Vláda se zabývala návrhy k posílení vnitřní bezpečnosti

První část z cca 70 opatření souvisí se střelbou na Filozofické fakultě UK. Mezi opatření nezbytná k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České republiky patří vybavení nutnou výzbrojí policejních jednotek, které provádějí závažné zákroky proti teroristům nebo únoscům. "Efektivita a rychlost policejního zákroku je přímo závislá na výzbroji. Proto je vybavení policejních jednotek kvalitními zbraněmi zásadní pro naši bezpečnost. Stejně jako zajištění balistického vybavení, rozvoj systémů pro informování obyvatel nebo podpora měkkých cílů," uvedl ministr vnitra Vít Rakušan. Právě vybavení zasahujících policistů balistickou ochranou, především jde o skryté vesty, vnější vesty a balistické přilby, je dalším opatřením, které vláda stanovila jako nezbytné k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů republiky. Mezi další opatření v této oblasti patří mimo jiné rozvoj IT infrastruktury a systémů policie pro operační řízení, registr zbraní a práce s daty a dále zlepšování analytických schopností policie.

Mezi navrhovanými opatřeními v oblasti vnitřní bezpečnosti obecně jsou pak např. rozvoj mobilní spolehlivé platformy policie pro bezpečný a operativní přístup ke služebním informacím, zlepšování výcvikových možností policejního sboru a zvyšování bezpečnostních opatření na mezinárodních letištích v Česku. V oblasti působnosti hasičského sboru jde mimo jiné o zabezpečení leteckého hašení požárů. Dále jde o opatření v oblasti modernizací systému příjmu tísňového volání a další komunikační infrastruktury. V rámci Ministerstva vnitra se navrhují opatření v preventivních programech zaměřených na práci s původci násilí ve vztazích a na práci s dětmi ohroženými násilným chováním. Jde také o další aktivity k posílení schopnosti ČR odolávat hybridním hrozbám a dezinformacím.

Do Parlamentu zamíří novela zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Novelou chce kabinet zvýšit efektivitu ochrany majetkových zájmů státu a zapojit do řízení před soudy co nejvíce odborníků na danou problematiku. Proto novela počítá s tím, že ÚZSVM bude organizační složky státu nově zastupovat spíše jen fakultativně, po dohodě s dotčenou státní institucí. Ty by tedy nově mohly samy vstupovat do řízení s využitím vlastních zaměstnanců, kteří se v dané problematice lépe orientují. Zároveň ale novela navrhuje rozšířit okruh osob, které může Úřad v řízeních zastupovat, o státní organizace, na něž se vztahuje působnost zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, a také o kraje.

Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím má pomoci novela

Obcím zatíženým veřejným opatrovnictvím nad lidmi s omezenou způsobilostí k právním úkonům by měla pomoct novela, kterou dnes schválila vláda. Změny umožňují přenos povinnosti na základě smlouvy na jinou obec. Norma, kterou předložila ministerstva spravedlnosti, vnitra a práce a sociálních věcí, nyní poputuje do Parlamentu. 
Opatrovníci zastupují lidi s omezenou způsobilostí při jednáních s úřady nebo třeba při návštěvě lékaře. V případech, kdy nemůže být opatrovníkem příbuzný, musí tuto činnost vykonávat právnické osoby, nejčastěji obce. Návrh podle resortů obsahuje řešení zejména pro menší obce, neboť podle platné právní úpravy jsou obce jmenovány veřejným opatrovníkem bez ohledu na schopnosti a možnosti opatrovnickou agendu řádně plnit.

Řidiči autobusů budou pobírat víc za čekání mezi spoji

Řidiči linkových autobusů budou mít od července vyšší odměnu za dobu čekání mezi spoji. Zvednout by se měla na 140,60 koruny za hodinu, tedy zhruba o 11 korun. Odpovídat by tak nově měla 1,25násobku hodinové minimální mzdy. Nově by se měla odměna za čekání stanovit jako 1,25násobek minimální mzdy. Ta letos činí 18.900 korun měsíčně, tedy 112,50 korun za hodinu. Výsledná částka pro řidiče je 140,60 korun za hodinu mezi spoji. Od ledna by se s valorizací minimálního výdělku měla zvednout.
Podle ministerstva práce nové nastavení bude mít mírný dopad na náklady zaměstnavatelů v dopravě. Autoři ale poukázali na to, že v posledních letech se daný stupeň zaručené mzdy nezvedal. Označili to za "bezprecedentní stagnaci" tohoto zaručeného výdělku. "Uvedené zvýšení odměny tak lze v daném kontextu považovat za mírné," uvedlo ministerstvo v podkladech. Dodalo, že zaměstnavatelé mohou délku čekání mezi spojit ovlivnit, když práci vhodně zorganizují. Víc by opatření mohlo stát i obce a kraje. Resort práce napsal, že jejich výdaje ale není možné vyčíslit kvůli různým smlouvám o úhradách s dopravci.

Zvýšení státního příspěvku pro klokánky a podobné domy

Státní příspěvek pro klokánky a podobná zařízení pro okamžitou pomoc dětem v tísnivé situaci (ZDVOP) se od července zvýší o deset procent. Místo 39.600 korun by měl na dítě na měsíc činit 43.560 korun. Návrh nařízení, který připravilo ministerstvo práce, dnes schválila vláda, řekl na tiskové konferenci ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Na příspěvky po navýšení bude potřeba navíc 11,5 milionu korun. Pokud by se částka od státu neupravila, hrozilo by podle autorů předpisu omezení péče. 
Měsíční částka na dítě by se měla podle návrhu zvednout z 39.600 na 43.560 korun. Příspěvek se krátí za dny, kdy dítě v domově nepobývá. Za den by to od července mělo být o 1452 korun. Na navýšení je pro letošek potřeba 11,5 milionu korun. Příští rok by to mělo být zhruba 23 milionů korun. Peníze by ministerstvo poslalo krajům, které by je pak provozovatelům rozdělily.

Vláda se zabývala návrhem nového zákona o podpoře bydlení

Jeho cílem je nastavení systémového řešení bytové nouze v České republice, které bude fungovat dlouhodobě a poslouží i jako prostředek pro efektivní nastavení potřebných investic do bydlení.Mezi nejdůležitější body má patřit zřízení kontaktních míst pro bydlení při obcích s rozšířenou působností a nastavení systému příspěvků přiznávaných krajskými úřady, které budou motivovat poskytovatele, aby osobám v bytové nouzi poskytovaly podpůrná opatření. Více ve zprávách Zákon o podpoře bydlení pomůže ochránit až 1,6 milionu lidí před pádem do bytové nouze a Vláda schválila změnu zákona, která pronajímatelům umožní jednodušší vystěhování problémových nájemníků.

Kabinet pošle do Parlamentu také novelu občanského zákoníku, jejímž záměrem je zjednodušení a zrychlení procesu rozvodu manželství a úpravy poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Vláda navrhuje mimo jiné zrušení obecného požadavku na zjišťování příčin rozvratu manželství, spojení řízení o rozvod manželství s řízením o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu či nastavení soudních poplatků podporující smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí manželů a dítěte. Novela má také do občanského zákoníku deklaratorně zakotvit nepřijatelnost tělesného trestání dětí.

Výsledky jednání vlády 17. července 2024

1. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti
čj. 68/24
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti
čj. 69/24
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a
informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 81/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 386/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona o obecné bezpečnosti výrobků, o požadavcích na některé výrobky a o změně některých zákonů
čj. 384/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 19/24 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 6 odst. 3 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 334/2014 Sb.
čj. 547/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno nevstupovat.

7. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 16/24 o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 10 na zrušení § 31 odst. 5 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých ostatních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, v části „do níž se nezapočítávají doby uvedené v odst. 4“
čj. 551/24
Předkládá: ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Návrh Státní energetické koncepce ČR
čj. 561/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: odloženo.

9. Aktualizace Vnitrostátního plánu České republiky v oblasti energetiky a klimatu
čj. 562/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: odloženo.

10. Aktualizace Politiky ochrany klimatu v ČR
čj. 563/24
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: odloženo.

16. Návrh nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
čj. 559/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 10. července 2024

1. Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti
čj. 68/24
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti
čj. 69/24
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a
informační bezpečnost
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 81/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

4. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu
čj. 541/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: neschváleno.

5. Návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky v působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti
čj. 502/24
Předkládají: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Financování Programu eu-INIS podle UV č. 468/2020, UV č. 476/2021, UV č. 484/2022
čj. 485/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

7. Navýšení prostředků na služební příjmy příslušníků Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky a změna systemizace Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky pro rok 2024 v souvislosti s konáním Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji
čj. 522/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace (celek 130)
čj. 530/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh na zřízení Rady vlády pro paměťovou agendu
čj. 552/24
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády ČR
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Analýza možných variant odškodnění osob, kterým byl uložen ochranný dohled podle zákona č. 44/1973 Sb. z důvodů politické perzekuce, s návrhem tezí právní úpravy
čj. 500/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2023
čj. 533/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Vládní prorůstová opatření
čj. 554/24
Předkládá: předseda vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Jmenování členů Rady Českého telekomunikačního úřadu
čj. 556/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

29. Návrh na schválení Dohody o bezpečnostní spolupráci a dlouhodobé podpoře mezi Českou republikou a Ukrajinou
čj. 555/24
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

Výsledky jednání vlády 3. července 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
čj. 276/24 – bod 13 schůze vlády 5. 6. 2024
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 366/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zřízením a fungováním jednotného evropského přístupového místa
čj. 424/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Stanovisko Ministerstva vnitra a Digitální a informační agentury ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/06 „Peněžní prostředky vynakládané na projekty a aktivity k zajištění modernizace veřejné správy“
čj. 337/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/27 „Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení“
čj. 301/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Stanovisko Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic s. p. ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/29 „Peněžní prostředky státu určené na přípravu, výstavbu a provozování dálnice D4 formou partnerství veřejného a soukromého prostoru (PPP)“
čj. 229/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Stanovisko Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 23/01 „Peněžní prostředky státu určené na odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací“
čj. 314/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 22/23 Správa DPH se zaměřením na oblast nadměrných odpočtů
čj. 365/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Zpráva o plnění opatření ke zjištěním z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu č. 21/29 „Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky“
čj. 375/24
Předkládá: místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

13. Přehled vojenského materiálu darovaného a dodaného Ukrajině Českou republikou do května 2024
čj. 365/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

Výsledky jednání vlády 26. června 2024

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi),  ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 240/24
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 358/24
Předkládá: ministr kultury
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 367/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 1323/22
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: projednávání bodu bylo přerušeno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a další související zákony
čj. 360/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím
čj. 376/24
Předkládají: ministr spravedlnosti, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Návrh na změnu systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 1. července 2024
čj. 469/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

8. Úprava rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti
čj. 475/24 – bod 9 schůze vlády 12.6.2024
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

9. Informace o výsledku prověření nemovitostí státu a stanovení dalšího postupu
čj. 477/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Návrh nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023
čj. 497/24
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh změny systemizace příslušníků Vězeňské služby České republiky na rok 2024
čj. 496/24
Předkládá: ministr spravedlnosti
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh Energetického regulačního úřadu na úpravu tarifního systému v elektroenergetice
čj. 490/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: vláda vzala na vědomí.

Výsledky jednání vlády 19. června 2024

1. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

čj. 411/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

2. Projekt pracovní migrace z Indonésie
čj. 430/24
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Aktuální stav výstavby a přípravy dopravních staveb v Kraji Vysočina a Pardubickém kraji na výjezdní zasedání vlády dne 19. června 2024 v Havlíčkově Brodě
čj. 478/24
Předkládá: ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

4. Informace o aktuálním stavu zpracování Socioekonomické studie Dukovany 2024
čj. 479/24
Předkládá: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

5. Dotační programy Ministerstva životního prostředí realizované v kraji Vysočina
čj. 474/24
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: vláda se seznámila s informací.

Výsledky jednání vlády 12. června 2024

8. Seznam strategických projektů Armády České republiky
čj. 443/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

31. Návrh dalšího postupu v projektu „Hlavní bojový tank – pořízení“
čj. 471/24
Předkládá: ministryně obrany
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích orgánech některých emitentů
čj. 309/24
Předkládají: ministři pro evropské záležitosti, financí a spravedlnosti a zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Výsledek jednání vlády: schváleno.

1. Návrh zákona o podpoře bydlení
čj. 1067/23 – bod 15 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

2. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podpoře bydlení
čj. 1068/23 – bod 16 schůze vlády 15. 5. 2024
Předkládají: místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

27. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 281/24
Předkládá: ministr zemědělství
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 405/24
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
čj. 308/24
Předkládá: ministr financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 253/24
Předkládá: ministr spravedlnosti 
Výsledek jednání vlády: schváleno se změnou.

6. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod spisovou značkou Pl. ÚS 13/24 o návrhu Městského soudu v Praze na zrušení věty druhé § 10 odst. 5 zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, která zní: „Rozhodnutí se vylučuje z rozhodování soudu.“
čj. 433/24
Předkládá: ministr pro

 
Nahrávám...
Nahrávám...