dnes je 24.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úspory energie, Energeticky efektivní budovy - projektová žádost

8.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.56
Úspory energie, Energeticky efektivní budovy – projektová žádost

Mgr. Petr Burda

Úvod

Cílem předkládaného příspěvku je představit základní popis žádosti o podporu v rámci výzvy Úspory energie financované z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Předmětem níže popsaného projektu je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Projektová žádost je strukturována v souladu s nastavením informačního systému ISKP14+, ve kterém se žádost elektronicky podává a v souladu s podmínkami výzvy.

Program Úspory energie je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do snížení energetické náročnosti v objektech, které využívají ke svému podnikání. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy. 

Dotaci lze využít pro podporu investic, které vedou ke snížení energetické náročnosti, jedná se např. o:

 • - zateplení plášťů budov, výměny oken a dveří, zateplení střešních konstrukcí;
 • - pořízení technologií využívajících odpadní teplo vznikající při výrobě;
 • - modernizace a obnova energetických rozvodů (elektřina, teplo a plyn);
 • - instalace vzduchotechniky se systémem rekuperace odpadního tepla;
 • - rekonstrukce brownfieldu (který už je ve vlastnictví podniku) na podnikatelský objekt s nízkou energetickou náročností;
 • - pořízení výrobního zařízení (stroje) s výrazně nižší energetickou náročností;
 • - zpracování energetického posudku, projektové dokumentace a zpracování výběrového řízení. Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci ve výši od 300 tis. Kč až do maximální výše 400 mil. Kč.

Procentuální výše podpory na projekt:

 • - malé podniky – až 50 %;
 • - střední podniky – až 40 %;
 • - velké podniky – až 30 %.

Anotace projektu

Předmětem projektu je vybudování nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) provozovny soukromé společnosti na místě dnešní energeticky nevyhovující budovy. Doložení této skutečnosti je prokazováno na základě výpisu z Katastru nemovitostí.

Jaký problém projekt řeší? 

Projekt řeší vysoké a neefektivní náklady na energetický provoz současné provozovny soukromé společnosti. Cílem projektu je vybudování nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) budovy a docílit významné úspory konečné spotřeby energie a současně vyřešit stávající nedostatek vhodných prostor pro všechny zaměstnance, kteří jsou v současné době ve společnosti zaměstnáni, ale hlavně pro ty zaměstnance, které společnost plánuje a potřebuje zaměstnat do budoucna. Docílením energetické úspory a nízké náročnosti z hlediska zdrojů a maximálním využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů si společnost slibuje zlepšení pracovních podmínek, minimální zátěž pro životní prostředí a v neposlední řadě zefektivnění podnikatelské činnosti.

Jaké jsou příčiny problému?

Stávající provozovna je energeticky velmi málo úsporná a v podstatě nevyužívá žádné energeticky šetrné a obnovitelné zdroje, které představují budoucí vývoj a směr, a které by společnost ráda následovala. Po konzultaci s odborníky a projektanty bylo vyhodnoceno jako nejlepší možné řešení výstavba nové budovy (poměr cena/výkon), kde bude možné dosáhnout maximálně možných energetických úspor a efektivně využít energeticky šetrné a obnovitelné zdroje v nejlepším možném a nejvíce vhodném energetickém standardu.

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je výstavba nové energeticky efektivní (téměř soběstačné) budovy s vybudováním a následným využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů, které v maximální možné míře přispěje k úspoře konečné spotřeby energie. Nová energeticky efektivní budova bude stát na místě, kde nyní stojí energeticky neefektivní budova. Pozemek patří městu Kolín, které pronajímá (panu XY a ten toto právo umožňuje podnájemníkovi a pronajímá tento pozemek včetně nyní stojící budovy, která je pana XY – popisované společnosti.) pozemek na 10 let za účelem výstavby nové budovy a uskutečnění tak projektu společnosti, nově vystavená budova bude v majetku žadatele. Tato majetkoprávní struktura je doložena nájemními smlouvami v příloze této žádosti. Podrobnosti o cílech projektu viz Energetický posudek a další dokumenty přiložené k žádosti.

Jaké změny jsou v důsledku projektu očekávány? 

V důsledku projektu je očekáváno dramatické snížení energetické náročnosti v porovnání se současným stavem. Vybudování moderní, nové energeticky efektivní budovy jako zázemí společnosti, příjemné pracovní prostředí pro stávající i budoucí zaměstnance, šetrnost k životnímu prostředí vybudováním a následným využitím energeticky šetrných a obnovitelných zdrojů s výhledem do budoucna. Vybudování budovy v nejlepším možném a nejvíce vhodném energetickém standardu a v neposlední řadě i značná finanční úspora prostředků vydávaných v současném rozpočtu za energie.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

Hlavní aktivitou předkládaného projektu bude demolice energeticky neefektivní budovy a na jejích základech vystavení nové, energeticky efektivní budovy, která bude sloužit společnosti jako zázemí a zároveň provozovna.

Popis realizačního tymu projektu

 • - Projektant - bude dohlížet na dodržování a správnost realizace prací dle vytvořené projektové dokumentace,
 • - Dozor Investora - ekonomický dozor, koordinace činností k efektivní realizaci projektu,
 • - Stavební dozor - dozor nad stavebními pracemi, správnými postupy,
 • - Technologický dozor - dohled na implementaci dodaných technologických zařízení,
 • - Dodavatel stavby,
 • - Subdodavatel stavby.

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou je malý podnikatelský soukromý subjekt., nově vystavená energeticky efektivní budova bude sloužit jako zázemí a zároveň provozovna této stabilní a dynamické společnosti působící v oboru IT. Společnost poskytuje komplexní služby a servis IT na vysoké úrovni řadě klientů, mezi něž patří nadnárodní společnosti s významným podnikatelským postavením v automobilovém průmyslu v rámci ČR a další významné podniky. Je to zejména díky stabilitě a kvalitě nabízených služeb, k čemuž přispívá i vývoj nového sofistikovaného modulárního informačního systému (spojující definice HRM a ERP systémů) pro nejefektivnější výrobní procesy a využití lidských zdrojů. Je tedy předpoklad upevnění postavení a další růst společnosti. Tržní potenciál nového IS je u firem různých velikostí a různých oborů. Tento

 
Nahrávám...
Nahrávám...