dnes je 26.9.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úsporný tarif - příklady slev na energie

4.8.2022, Zdroj: SČMBD (http://www.scmbd.cz/)

Dne 1. 8. 2022 podepsal prezident republiky novelu energetického zákona, kterou se zavádí příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo.

Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn a příspěvek na úhradu nákladů za teplo podle novely energetického zákona

Zákonem č. (zákon nebyl doposud zveřejněn ve Sbírce zákonů), kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zavádí:

A)     Příspěvek na úhradu nákladů za elektřinu a plyn = peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za elektřinu nebo zemní plyn dodané obchodníkem s elektřinou nebo obchodníkem s plynem na odběrné místo zákazníka v domácnosti nebo zákazníka v domě s byty.

Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající elektřinu nebo zemní plyn pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o službách“) nebo dodavatel tepelné energie, který není držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie.

Maximální výše příspěvku na jednotlivé odběrné místo pro elektřinu nebo plyn zákazníka v domácnosti a na byt v domě s byty nesmí překročit 30 000  za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

B)      Příspěvek na úhradu nákladů za teplo = peněžní částka určená zákazníkovi na úhradu části jeho plateb za teplo dodané držitelem licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie do odběrného místa zákazníka v domácnosti v rodinném domě nebo zákazníka v domě s byty. Zákazníkem v domě s byty se rozumí osoba odebírající teplo pro vytápění nebo společnou přípravu teplé vody jako poskytovatel služeb podle zákona o službách.

Maximální výše příspěvku nesmí překročit 30 000 Kč za kalendářní rok nebo jeho stanovenou část.

Zákazníkem v domě s byty je podle výše uvedených pravidel také bytové družstvo (BD) nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Oba příspěvky jsou

 
Nahrávám...
Nahrávám...