dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Tvorba a úprava veřejných prostranství

24.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.45
Tvorba a úprava veřejných prostranství

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora výsadby stromů, obnovy a zřizování zelených prvků a lepšího hospodaření s vodou, a to především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho blízkosti a které povedou ke zmírnění projevů změn klimatu na lokální úrovni. Dotaci lze využít na tvorbu a úpravy veřejných prostranství jako jsou parky, náměstí, návsi, ulice; přírodních zahrad u škol, školek a veřejných budov; produkčních komunitních zahrad, políček nebo školských zahrad; přírodních lokalit jako jsou remízky, mez, trvalé travní porosty) ad.

Míra podpory:

  • - max. 140 tis. Kč z celkových způsobilých výdajů,
  • - minimální výše grantu je 25 000 Kč,
  • - maximální výše grantu je 140 000 Kč.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

  • - obce a svazky obcí; spolky;
  • - ústavy;
  • - obecně prospěšné společnosti;
  • - církevní právnické osoby; příspěvkové organizace; společenství vlastníků jednotek družstva, školské právnické osoby.

Podporované aktivity

Mezi podporované

 
Nahrávám...
Nahrávám...