dnes je 13.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Třetí fáze: zpracování podkladů pro kontrolní orgán

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Třetí fáze: zpracování podkladů pro kontrolní orgán

V momentě, kdy skončí realizace etapy či celého projektu, začíná administrativní část projektu, která slouží k proplacení dotace. Většinou má příjemce jeden měsíc na zpracování monitorovací zprávy.

Monitorovací zpráva se skládá ze samotného textu a tabulek zprávy a dále z velkého počtu příloh.

Na úvodní straně zprávy se vyplní identifikační údaje, jakými jsou: o jaký jde projekt, název konečného příjemce, za jaké období je zpráva vyplněna.

Další část zprávy obsahuje popis realizace projektu nebo etapy - co se podařilo, jakým způsobem a dále případně další popis realizace v příští etapě. V případě, že se projekt skládá z více aktivit, je vhodné popsat každou aktivitu odděleně.

V další části zprávy se sleduje naplnění monitorovacích ukazatelů. V případě etapové zprávy není nutné mít splněné veškeré ukazatele. U závěrečné zprávy již musí být veškeré monitorovací ukazatele naplněny. Pokud došlo k naplnění vyšší hodnoty ukazatele, než bylo plánováno, je důležité tuto situaci oznámit kontrolnímu orgánu k odsouhlasení. Pokud se dostanete do situace, kdy se nepodařilo naplnit plánovanou hodnotu ukazatelů, mohlo by dojít ze strany Řídícího orgánu ke krácení poskytnutých prostředků.

Dále mohou být v monitorovací zprávě tabulky s požadavkem vyplnění finanční situace projektu v souhrnu - kolik bylo plánováno a kolik se opravdu vyčerpalo.

Soupiska faktur a účetní doklady

Jednou z nejdůležitějších je soupiska faktur. Tato příloha obsahuje soupis veškerých faktur, včetně názvů dodavatele, částek, datumu splatnosti, které příjemce proplatil v rámci realizace a žádá o jejich refundování ze strukturálních fondů. Na tuto soupisku navazují vlastní účetní doklady, které by měly být srovnány v šanonu za sebou dle soupisky, a k nim se musí přiložit výpisy z účtu, smlouvy, objednávky, předávací protokoly, dodací listy a vzorky.

Veřejné zakázky

Další přílohou monitorovací zprávy je veškerá

 
Nahrávám...
Nahrávám...