dnes je 26.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Technologie

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.52
Technologie

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy programu Technologie je podporovat růst a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace, a přispívat tak k rozvoji regionů.

Míra podpory

  • - dotace na projekt je poskytována ve výši:
    1. minimálně ve výši 1 mil. Kč,
    2. maximálně do výše 40 mil. Kč.

Podpora:

  • - míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.

Příjemci podpory

  • - malé a střední podniky.

Podporované aktivity

V rámci dotace lze hradit náklady na:

  • - projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se