dnes je 17.11.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

29.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.83
Strategické řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni II

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zkvalitnění strategického řízení výzkumu, vývoje a inovací na národní úrovni. Strategické řízení bude posíleno zejména prostřednictvím inovovaného řízení Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (dále jen „Národní RIS3 strategie”) a souvisejícího posílení řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (tzv. Entrepreneurial discovery process) na národní úrovni.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Alokace výzvy: 60 000 000 Kč
  • - Minimální výše výdajů: 5 000 000 Kč
  • - Maximální výše výdajů: 60 000 000 Kč

Příjemci podpory

Oprávněný žadatel musí být organizační složkou státu a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.2.1 Pravidel pro