dnes je 4.3.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Start

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Start

Zaměření programu:

Podpora je poskytována ve formě:

- Podpora je poskytována ve formě zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru. S výjimkou projektů navazujících na OP VaVpI může být v tomto programu poskytnuta podpora jednomu příjemci podpory pouze na jeden projekt.

- Zvýhodněná záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s ČMZRB uzavřenu smlouvu o podmínkách poskytování záruk zjednodušeným postupem.

- Zvýhodněná záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru. Zaručovány mohou být úvěry do výše 3 mil. Kč (v případě projektů navazujících na OP VaVpI do výše 10 mil. Kč) s dobou splatnosti delší než 3roky.

- Příjemce podpory hradí pouze část ceny záruky ve výši 0,1 % p.a. z výše záruky. Současně s poskytnutím záruky je mu poskytnut finanční příspěvek 3 % p.a. z výše záruky k úhradě zbývající části ceny záruky.

- Spolu se zárukou je poskytován finanční

 
Nahrávám...
Nahrávám...