dnes je 28.5.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

16.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.62
SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Mgr. Petr Burda.

Zaměření dotačního titulu

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • - zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků.
  • - realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody).
  • - realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

Alokace (maximální

 
Nahrávám...
Nahrávám...