dnes je 13.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu

3.6.2024, Zdroj: ÚOHS (https://www.uohs.cz/cs/uvodni-stranka.html)

Dne 1. 6. 2024 byl spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM). Od tohoto data je tedy možné poskytovat podporu malého rozsahu (de minimis) dle nových nařízení č. 2023/2831 a nařízení č. 2023/2832 o podporách de minimis a zapisovat ji do RDM.

Dle nařízení č. 2023/2831 je možné jednomu podniku poskytnout podporu de minimis do maximální výše 300 tisíc eur za tříleté období, které se posuzuje průběžně (tj. při poskytnutí podpory se sledují podpory de minimis, které jeden podnik obdržel v období tří let předcházejících dni poskytnutí podpory).
Jednomu podniku pověřenému poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu může být poskytnuta podpora de minimis dle nařízení č. 2023/2832 do maximální výše 750 tisíc eur v tříletém období, které se též posuzuje průběžně.
Kromě nového počítání rozhodných období a nových limitů podpory de minimis obsahuje RDM také funkce umožňující zaznamenávat podpory poskytnuté finančním zprostředkovatelům ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení č. 2023/2831.
Dne 31. 5. 2024 byly na webu Úřadu zveřejněny aktualizovány metodické příručky a dokumenty k podpoře de minimis a k RDM: podpora de minimis a

 
Nahrávám...
Nahrávám...