dnes je 19.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Představení programu ICT a sdílené služby v rámci OP PIK

10.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13
Představení programu ICT a sdílené služby v rámci OP PIK

doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Souhrn programu

Program je zaměřen na tvorbu nových ICT řešení, zřizování a provoz center sdílených služeb a budování a modernizaci datových center.

Podporované aktivity

 • Tvorba nových IS/ICT řešení, tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace.

 • Zřizování a provoz center sdílených služeb.

 • Budování a modernizace datových center.

Nepodporované aktivity

 • Centra pro implementaci ICT.

 • Centra zákaznické podpory.

 • Telehousing.

 • Služby webhostingu.

 • Telekomunikační služby.

 • Služby center oprav high-tech výrobků a technologií.

 • Služby call center, agentur práce, zprostředkovatelských agentur, školicích středisek, služby podniků poskytujících outsourcing v případech, kdy je outsourcing prováděn v provozovně zákazníka.

 • Aktivity směřující do oblasti komerčních turistických zařízení (hotely, volnočasové aktivity, lázně, restaurace atp.).

Indikátory

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Povinné k výběru (aktivita ICT řešení a Datová centra):

 • Přidaná hodnota MSP.

 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

 • Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k výběru (aktivita Centra sdílených služeb):

 • Přidaná hodnota MSP.

 • Nová a zmodernizovaná IT centra.

 • Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy.

Povinné k naplnění (aktivita ICT řešení):

 • Počet pořízených informačních systémů.

Povinné k naplnění (aktivita Datová centra):

 • Nová a zmodernizovaná IT centra.

Povinné k naplnění (aktivita Centra sdílených služeb):

 • Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích.

Oprávnění žadatelé:

 • Malé, střední a velké podniky.

Forma podpory

Výše dotace

 • Minimální příspěvek na projekt je stanoven na 500 tisíc Kč;

 • Maximální příspěvek je 250 milionů Kč.

Způsobilé výdaje:

Za způsobilé výdaje pro podporované aktivity Tvorba nových ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb:

 • Osobní náklady, nájemné, služby expertů.

 • Hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis.

Za způsobilé výdaje pro podporovanou aktivitu Budování a modernizace datových center:

 • Pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů.

Způsobilými výdaji nejsou:

 • DPH, pokud je příjemce podpory plátcem DPH.

 • Výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu.

 • Splátky půjček a úvěrů.

 • Sankce a penále.

 • Výdaje na

 
Nahrávám...
Nahrávám...