dnes je 26.10.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj vzdělávání v Praze II

9.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.48
Rozvoj vzdělávání v Praze II

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva je zaměřena na podporu mateřských, základních a středních škol v Praze.  podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, komunitních, volnočasových aj. neformálních aktivit a dalším rozvojem kompetencí dětí a žáků v oblasti multikulturního vzdělávání, demokratické kultury a udržitelného rozvoje. Cílem výzvy je zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti rozšiřováním vzdělávacích programů o prvky rozvoje sociálních a občanských kompetencí, kompetencí k udržitelnému rozvoji a zlepšením podmínek pro začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizované projekty pomohou vytvářet demokratické klima a podporovat demokratickou kulturu ve školách a přispějí k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti, vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. 

Finanční alokace výzvy (podpora)

  • - Dotace na projekt je poskytována ve výši 0,6 - 7 mil. Kč.
  • - Celková alokace: 200 mil. Kč