dnes je 18.5.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

28.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.15
Rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Opatření je zaměřeno na podporu zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství. V širším slova smyslu je výzva zacílena na sociální začleňování a boj s chudobou.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - celková alokace: 5 526 021 470 Kč,
  • - minimální výše celkových způsobilých výdajů: 20 mil. Kč,
  • - maximální výše celkových způsobilých výdajů: 250 mil. Kč.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče,
  • - poskytovatelé zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Podporované aktivity

V rámci této výzvy patří mezi

 
Nahrávám...
Nahrávám...