dnes je 6.12.2022

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 8/1999-18 ze dne 2. 12. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.2.5 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 8/1999-18 ze dne 2. 12. 1999

JUDr. Robert Krč

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Dopravní podnik Ostrava, a. s.

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

Jistota nemůže být složena subdodavatelem

„Zákon nedává žádný časový prostor k tomu, aby komise řešila více či méně právně komplikované či nejasné úkony, ale aby v prvním sledu vyloučila všechny nabídky, které neobstojí formálnímu požadavku, totiž požadavku na úplnost nabídky z hlediska podmínek soutěže. Zákon jistotu spojuje výlučně s uchazečem. Kdo je uchazečem, formuluje ust. § 2 písm. c) zákona, a je jím osoba, která předložila nabídku podle podmínek soutěže. Není jim subdodavatel, pokud společně nepodává nabídku. Z nabídky žalobce nevyplývá, že by ji učinil spolu s firmou Plaut Consulting CR s. r. o. Jestliže tedy posléze jmenovaná společnost složila částku 1.000.000,- ? Kč, byť na příslušný účet zadavatele a s identifikačními znaky uchazeče ve variabilním symbolu, nelze toto plnění považovat za jistotu podle § 23 a násl., neboť ta je spjata právě s osobou uchazeče. Celý problém je třeba vykládat tak, aby byla zajištěna průhlednost zdáváni, mj. i ve fázi

 
Nahrávám...
Nahrávám...