dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 3/1999-26 ze dne 9. 6. 1999

22.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.11.1.7 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 2 A 3/1999-26 ze dne 9. 6. 1999

JUDr. Robert Krč

žalobce AVIATION SERVICE, a. s.

žalovaný Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

zadavatel Ministerstvo vnitra

zakázka zadávána za účinnosti zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zahájení správního řízení z vlastního podnětu ÚOHS při zastavení správního řízení pro opožděnost návrhu

Z odůvodnění usnesení Vrchního soudu v Olomouci:

„Dojde-li však orgán dohledu k závěru, že důvod pro postup shora řečený není (zahájení správního řízení z úřední povinnosti), nevydává o tom žádné rozhodnutí, neboť mu to zákon neukládá a nevyplývá to ani z konstrukce správního řádu, jímž se podpůrně řídí. Povinnost orgánu dohledu

 
Nahrávám...
Nahrávám...