dnes je 8.12.2023

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Rekultivace starých skládek

30.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.49
Rekultivace starých skládek

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Výzva se vztahuje k lokalitám starých skládek, které byly využívány ještě před platností legislativy o odpadech.

Míra podpory:

 • - alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 300 mil. Kč,
 • - míra financování činí max. 85 % z celkových způsobilých výdajů. Detailní informace o výši podpory jsou uvedeny v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP pro období 2021– 2027.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé příjemce podpory patří:

 • - kraje, obce,
 • - státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí,
 • - veřejnoprávní instituce,
 • - příspěvkové organizace,
 • - veřejné výzkumné instituce,
 • - vysoké školy, školy a školská zařízení,
 • - nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti,
 • - církve a náboženské společnosti,
 • - obchodní společnosti a družstva,
 • - městské části hl.
 
Nahrávám...
Nahrávám...