dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Možnosti realizace projektů veřejné zeleně městem nebo obcí

17.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.51 Možnosti realizace projektů veřejné zeleně městem nebo obcí

Ing. Pavel Večeřa

Cílem tohoto článku je podpořit argumentací vedení obcí a měst k realizaci projektů v oblasti veřejné zeleně. Veřejná zeleň byla dosud velmi opomenuto oblasti a málokdy byla řazena mezi priority jednotlivých obcí a měst, ať pokud jde o rozpočet, tak pokud jde o využití tohoto tématu např. v politické kampani jednotlivých komunálních politických stran a hnutí. Jak ukázala nedávná sucha a horka, bude nutné tuto prioritizaci zásadně přehodnotit.

Ekologické, ekonomické, zdravotní a psychologické přínosy takových projektů pro obyvatele, firmy i vedení města

Zeleň v obci nebo městě má, byť si to málokdo z nás uvědomuje, nesmírně mnoho pozitivních přínosů pro naše zdraví, psychologii, vnímání prostoru. Zjednodušeně řečeno, čím více zeleně v prostoru je, tím se tam podvědomě cítíme lépe a jistěji. Naopak čistě betonová nebo kamenná prostranství v nás vyvolávají spíše negativní emoce, obavy, strach a nejistotu. Konečně např. vězeňské nebo soudní budovy jsou koncipovány odedávna způsobem, který má vězně pacifikovat a snížit jeho sebevědomí.

Zeleň v podobě stromů čistí vzduch (díky probíhající fotosyntéze), jejich listy jsou efektivním lapačem prachu a dalších nežádoucích škodlivin pocházejících ať z průmyslu nebo dopravy. Dostatečná vrstva zeleně také může významně snižovat hlučnost z kolemjedoucí dopravní kolony. Oblast parků je podvědomě ve městě lidmi (alespoň těmi aktuálně pěšími) více vyhledávána než koridory hlavních dálnic, silnic, tramvají atp.

V parku se může člověk zklidnit, načas se zastavit, aby si srovnal hlavu, přečetl si knížku, popovídal si s přáteli nebo jen vyřídil telefonický hovor, což uprostřed hluku města není až tak dobře možné. Parky vyhledávají lidé se psy, běžci a další osoby, aby tu realizovali jakoukoli činnost ve svém volném čase.

To hraje velkou roli ať při spontánním nebo plánovitém uspořádání města. Kolem parků je vyhledávaná zóna pro kavárny, restaurace, malé prodejny. Toto vnímání prodejců ovlivňuje ceny nemovitostí a nájmů v lokalitě a park nebo jiná plocha veřejné zeleně tak vytváří oázu klidu, ale i zónu, kde se vyplatí investovat, podnikat a kde jsou vytvářena pracovní místa. S růstem nabídky služeb a pracovních míst roste samozřejmě v lokalitě i zájem o bydlení, pronájmy, eventuálně i výstavbu nových bytů.

Realizace parku může také úspěšně navázat na předešlý projekt revitalizace brownfieldu nebo jiné plochy ve městě či obci, která předtím byla v horším stavu, zanedbaná, a tímto ji oživit a přilákat k ní zájem obyvatel, turistů a dalších zájemců.

Boj se suchem, zadržení vody v krajině a mikroklimatu města v horkých letních měsících

Potřeba zeleně a míry jejího zastoupení ve městech a obcích se plně prokázala při letošní vlně veder a následného sucha. Protože stromy dokáží zadržet vodu v půdě svými kořeny a rozvádět ji nahoru do kmene, větví a koruny, jsou schopny tímto způsobem také významně ovlivnit mikroklima v dané části města.

Tento rozdíl často činil až 10 oC (park proti okolnímu dlážděnému nebo betonovému prostranství). Přitom zásadní je skutečnost, že plochy bez zeleně jsou v horkému létě prakticky neobyvatelné a obyvatele odrazují, spíše se jim vyhýbají, ale tím také nevyužívají místních služeb, obchodů, které přicházejí o tržby a obec/město o daňový výnos.

Rizika projektů veřejné zeleně, spojená s jejich přípravou, prosazením i realizací

Rizikem projektů veřejné zeleně je především jiný zájem partnerů, vlastníků pozemků, domů, investorů. U ploch v centru města bude silný zájem investorů využít jakékoli volné plochy k výstavbě kancelářských prostor, dokonce i snaha zabrání současných parkových ploch. Zde je silná role vedení města, aby si získala na svou stranu většinu místních obyvatel a argumentací pro přeměnu ploch na zeleň je získala na svou stranu. Tím může získat příslušná strana nebo hnutí dost voličů do dalších voleb.

Významným rizikem mohou být také sítě, které přes uvedenou plochu vedou. Kořeny stromů by mohly vedení ať při výsadbě nebo později svým prorůstáním poškodit a ohrozit průchodnost těchto sítí, ať jde o elektrické kabely, vodovodní potrubí, plynové přípojky. S provozovateli je tedy nutné předem dohodnout zabezpečení nebo přeložení těchto sítí. To je vhodné provést a zajistit ještě před případnou změnou územního plánu obce/města.

Důkladně je třeba zvážit jak se realizací parku nebo plochy veřejné zeleně změní průchodnost, města/obce pro dopravu. Zde je třeba zvážit přínosy pro obě strany, jak pro řidiče, tak pro návštěvníky parku. Park neměl příliš překážet hlavnímu tranzitnímu směru, který městem/obcí prochází a také návštěvníci parku by neměli být nadmíru rušeni hlukem kolemjedoucích aut.

Finanční stránka projektů veřejné zeleně

Zde jsou orientační ceny jednotlivých běžných aktivit používaných při zakládání parků:

Návratnost lze hledat v dodatečném daňovém příjmu pro město/obec. Park přitáhne návštěvníky nejen z místa ale i turisty z okolí. Ti budou více využívat služeb v okolí parku (kavárny, restaurace, obchody), kterým tak vzrostou tržby a z nich plynoucí dodatečné daně zvýší příjmy obecního/městského rozpočtu.

Obec/město může také uvažovat o tom, že vzhledem ke zvýšení

 
Nahrávám...
Nahrávám...