dnes je 23.1.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro rok 2021 - hl. m. Praha

4.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.27
Program otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro rok 2021 - hl. m. Praha

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Účelem tohoto opatření je zlepšení přístupu obyvatel ke sportování a k aktivně trávenému volnému času především dětí a mládeže. Toto opatření podporuje děti a žáky mateřských a základních škol zřízených MČ HMP, jejichž majetkové poměry nedovolují účast na školní akci a jsou tak do budoucna ohroženy sociálním vyloučením.

Finanční alokace výzvy (podpora):

  • - Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu bude stanoven v rámci rozpočtu HMP na rok 2021. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 5 milionů Kč na Opatření č. 7 a 1 milion Kč na Opatření č. 8.
  • - HMP stanovuje maximální podíl HMP na způsobilých nákladech (výdajích) Účelu uvedených v Žádosti na 50%. V případě Opatření č. 7 je maximální výše dotace 100.000,- Kč na jednu ZŠ. V případě Opatření č. 8 je maximální výše dotace 10.000,- Kč na jedno dítě za rok.

Příjemci podpory

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • - žadatelem mohou být pouze poskytovatelé sociálních služeb, kteří získali oprávnění k poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách (dále jen ,,registrace”) a poskytují sociální služby na území HMP nebo občanům HMP.

Podporované aktivity

Pro tuto výzvu jsou podporovány následující aktivity

  • - Opatření č. 7: Snadnější přístup široké veřejnosti ke sportování, obzvláště rozvoj nabídky aktivit pro mládež a využití volného času dětí.

Účelem tohoto opatření je zlepšení

 
Nahrávám...
Nahrávám...