dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

 

Forma a výše podpory

 

přímé dotace

dotace na hrazení úroků z bankovních úvěrů

dotace na hrazení splátek jistiny z bankovních úvěrů formou návratné finanč ní výpomoci

výše podpory - Nákladová mezera (rozdíl mezi náklady na přípravu projektu a výnosy z něj) - liší se podle typu projektu a příjemce podpory - zpravidla ve výši 46 % uznatelných nákladů, 75 % u některých projektů měst a obcí, v případech rozvoje, regenerace, č i výkupu u Strategického podnikatelského parku až 100 % uznatelných nákladů

výše podpory na marketing a management podnikatelských nemovitostí - podpora je poskytována formou dotace v maximální výši 400 000 Kč na úhradu až 80 % úč elně vynaložených nákladů spojených s úč astí na školení, s pořízení technického a programového vybavení s přípravou a pořízením marketingových materiálů

 

Podporované aktivity

 

výstavba a rekonstrukce objektů - příprava a

 
Nahrávám...
Nahrávám...