dnes je 5.6.2020

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

19.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.75
Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Program podporuje výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb. Předmětem programu je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů. Program se opírá o dokumenty Bezpečnostní strategie ČR, Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a prioritami Meziresortní koncepce bezpečnostního výzkumu a vývoje České republiky do roku 2015. Tím Program přispěje k dosažení takové poznatkové, technologické a technické úrovně, která umožní České republice získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické znalosti potřebné pro zajištění bezpečnosti státu a jeho občanů.

Finanční alokace výzvy (podpora)

 • - Maximální výše celkové podpory projektu nesmí přesáhnout 15 mil. Kč.
 • - Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u průmyslového výzkumu:
  1. Malý podnik - základní intenzita podpory činí 70%, Maximální intenzita podpory činí 80 %.
  2. Střední podnik - Základní intenzita podpory činí 60%, Maximální intenzita podpory činí 75 %.
  3. Velký podnik - Základní intenzita podpory činí 50%, Maximální intenzita podpory činí 65 %.
 • - Intenzita podpory, které mohou dosáhnout jednotlivé kategorie podniků u experimentálního vývoje:
  1. Malý podnik - Základní intenzita podpory činí 45%, Maximální