dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.20
Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech.

Příjemci podpory

Místní akční skupina, jejíž SCLLD byla schválena k podpoře z PRV.

Podporované aktivity

Projekt musí být zaměřen na témata, která mají význam pro všechny spolupracující subjekty. V rámci projektu lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové).

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje:

  • - investice týkající se