dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Případová studie modelového projektu do programu Inovace

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Případová studie modelového projektu do programu Inovace

 

Název projektu: Přístroje pro monitorování kvality elektrické sítě

Identifikační údaje a historie žadatele

Žadatelem je firma Colea systems se sídlem a místem realizace projektu v Plzni. Společnost byla založena v roce 1996. Hlavním předmětem podnikání je výroba elektrických rozvodných, řídících a spínacích zařízení. Společnost má certifikovaný systém řízení projektů, který je zpracovaný v rámci certifikovaného procesu dle ČSN EN ISO 900. Společnost dlouhodobě pracuje na vývoji a inovaci přístrojů s ČVUT. V této spolupráci bude pokračovat i v případě tohoto projektu. Čistý obrat firmy činil v letech 2007-2009...Podíl inovovaných produktů (%) z celkového čistého obratu činil....

Předmětem vývoje a výroby byly zpočátku zejména přenosné měřicí a registrační přístroje elektrických veličin, později se výrobní program rozšířil o panelové měřicí přístroje a komponenty určené pro kompenzaci jalového výkonu - regulátory a tyristorové spínací bloky. Výrobní sortiment doplňují speciální přístroje, jako indikátory a záznamníky poruch. Mezi další výčet sortimentu produkce firmy Colea systems patří přenosné přístroje. Tyto záznamníky jsou programovatelnými registračními měřicí přístroji pro měření v distribučních sítích nízkého napětí. Zaznamenávají průběhy fázových napětí, proudů, výkonů, účiníků, harmonických složek, frekvenci a případně teplotu. Nastavení měřicí konfigurace, záznamového intervalu a stahování naměřených dat lze provádět přes standardní sériovou linku počítačem třídy PC.

 

Podrobný popis projektu

 

Strategie firmy vychází z požadavků vývoje na trhu. Vývoj ve světě naznačuje zvyšování nároků na kvalitu elektrické sítě. Kvalita elektrické sítě se stává zbožím (fakturační položkou) a z toho vyplývá nárůst potřeby odpovídající měřicí techniky na úrovni prodávané za přijatelné ceny. Konkurenční nabídka je o třídu ceny vyšší. Potenciálními odběrateli v ČR jsou firmy zabývající se výrobou a rozvodem elektrické energie, ale i průmyslové závody - odběratelé elektrické energie. Firma vzhledem k době působení na trhu již realizovala řadu inovativních projektů. Aby v rámci vyvíjených produktů mohla přicházet i nadále s řadou nových výrobků a řešení, bylo zapotřebí získat dotace jak na vývoj přístrojů SMP a SMPQ pro monitorování kvality elektrické energie, tak i na specializované pracoviště zabývající se

tímto vývojem a výrobou, včetně kalibračního přístroje potřebného pro kalibraci vyvíjených přístrojů. Získání dotace se jevilo důležitým také z pohledu kontinuálního zvyšování technické úrovně, konkurenceschopnosti výrobků a tím i procesu výroby ve firmě.

Cílem projektu je rozšíření výzkumné a inovační kapacity, rozšíření konkurenční výhody a tím následně zvýšení exportu. Projekt přináší nový produkt se špičkovými parametry vyvíjený ve spolupráci s ČVUT, se kterou firma uzavřela licenční smlouvu, a to v návaznosti na smlouvu o vzájemné spolupráci. Z pohledu vývojového oddělení se jedná o uplatnění nejmodernějšího procesoru XXX s procesorovým jádrem. Procesor bude osazen na nově vyvíjené desce tištěných spojů. Jedná se o zcela novou mechanicko - elektronickou konstrukci přístroje a tím i o inovovaný proces produkce - výroby. Jedná se o strukturovaný modulární firmware (naprogramovaný v procesoru) nejmodernější koncepce. K přístrojům je vyvíjen i vizualizační, nastavovací a archivační program určený pro dálkové ovládání a přístup pomocí PC - komunikace s přístrojem a dispečerem pro zajištění optimalizace odběrů z elektrické sítě.

Projekt přináší nový produkt se špičkovými parametry vyvíjený ve spolupráci s ČVUT, se kterým firma uzavřela licenční smlouvu, a to v návaznosti na smlouvu o vzájemné spolupráci. Realizace spolupráce se uskutečňuje v oblastech konzultace se zaměřením na odhalení specifických potřeb zákazníka, technickotechnologická

příprava výroby a realizace testovacích přípravků, realizace programového vybavení, spolupráce na přípravě pracovišť pro vývoj a realizaci nové generace přístrojů a vzdělávání - školení pracovníků Colea systems v oblasti nových metod měření, kalibrace a cejchování měřících přístrojů. V rámci vývoje a realizace inovace procesu výroby budou vyvinuta specializovaná pracoviště určená pro návrh DPS, oživování, kalibraci, testování, zahořování, výstupní kontrolu vyráběných přístrojů. Přínosem pracovišť bude vyšší produktivita a kvalita prací i automatická tvorba dokumentů nezbytná pro řízení kvality výroby dle ČSN EN ISO 9001. Vzhledem k vyvíjeným produktům a výrobnímu postupu dojde k snížení operací a spotřebě technologického pájecího materiálu u náhrady vývodových za bezvývodové díly. Bude dosaženo snížení objemu nebezpečného odpadu. Vzhledem k užitným vlastnostem provozu přístrojů dojde k úspoře elektrické energie s využitím vlastností a parametrů vyvíjených přístrojů. Využitím zpětné možnosti

 
Nahrávám...
Nahrávám...