dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osy a specifické cíle OP ŽP: Prioritní osa 5 - Energetické úspory

8.7.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.19
Prioritní osy a specifické cíle OP ŽP: Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Bc. et Bc. Ondřej Homola

Prioritní osa 5 – Energetické úspory

Alokace: zhruba 14,3 mld. Kč, což je zhruba 20 % celého programu.

Specifický cíl 5.1 - Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Podporované aktivity v rámci specifického cíle 5.1 budou:

• snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,

• realizace technologií na využití odpadního tepla,

• realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.

Typy podporovaných projektů:

A. Celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov:

  • zateplení obvodového pláště budovy,

  • výměna a renovace (repase) otvorových výplní,

  • realizace opatření majících prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí,

  • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla,

  • realizace systémů využívajících odpadní teplo,

  • výměna zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody s instalovaným výkonem do 5 MW využívajícího fosilní paliva za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn,

  • instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé vody.

B. Samostatná opatření výměny zdroje tepla pro vytápění nebo přípravu teplé vody, instalace

 
Nahrávám...
Nahrávám...