dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby

Prioritní osa Veřejná správa a veřejné služby bude naplňována prostřednictvím intervencí zaměřených na zvýšení institucionální kapacity, kvality, efektivnosti a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb. Podpora bude zaměřena jak na modernizaci orgánů ústřední státní správy, tak na modernizaci územní veřejné správy. V rámci této prioritní osy bude podpořeno např. řízení a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, zlepšování kvality regulace, snižování administrativní zátěže na ústřední a územní úrovni, řízení kvality a výkonnosti, strategické řízení a komunitní plánování a zkvalitnění systému vzdělávání a školení ve veřejné správě. Modernizace veřejné správy se neobejde bez využití informačních a komunikačních technologií (ICT) směřujících k vytváření a realizaci projektů eGovernmentu. Pozornost bude v rámci prioritní osy věnována rovněž realizaci aktivit a aplikaci nástrojů zvyšujících kvalitu a dostupnost veřejných služeb, participaci občanů na místním veřejném životě a v neposlední řadě i etickým standardům ve veřejné správě. Předpokládá se, že prioritní osa 4 bude realizována prostřednictvím dvou oblastí podpory (pro správní úřady a úřady územních samosprávných celků).

Cílovou skupinou prioritní osy jsou správní úřady a úřady územních samosprávných celků, zaměstnanci těchto úřadů a organizace zřizované těmito úřady, poskytovatelé veřejných služeb. Cílovou skupinou budou i politici včetně volených zastupitelů územních samosprávných celků. Na zaměstnance správních úřadů a územních samosprávných celků a volené zastupitele územních samosprávných celků se bude zaměřovat zejména oblast rozvoje lidských zdrojů a to především formou vzdělávání (včetně vzdělávání v problematice eGovernment) a partnerské spolupráce. Na správní úřady jako systémové struktury se budou zaměřovat ty části prioritní osy, které směřují k zavádění metod řízení kvality do správních úřadů a dále oblasti podporující zefektivnění komunikace a koordinace mezi úřady. V oblasti podpory transparentnější a efektivnější tvorby politik budou cílovou skupinou také nevládní neziskové organizace zaměřené na analýzu politik (tzv. think tanky). Na úřady územních samosprávných celků a jimi zřizované organizace se budou zaměřovat ty části oblasti podpory, které směřují k zprovoznění nových systémových nástrojů, zavádění metod zvyšování výkonnosti veřejné správy, kvality a dostupnosti veřejných služeb a dále na zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy apod. Pro tyto cílové skupiny budou v rámci jednotlivých operací (projektů) prováděny následující okruhy činností (indikativní výčet):

- zefektivnění řízení lidských zdrojů ve veřejné správě, včetně vzdělávání zaměstnanců úřadů veřejné

 
Nahrávám...
Nahrávám...