dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 8 - Technická pomoc

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 8 - Technická pomoc

Oblasti podpory 8.1 - Technická pomoc při přípravě, implementaci, monitorování a kontrole operací OP Životní prostředí

Cílem podpory v rámci této kategorie je dosáhnout odpovědné a účinné správy programu, maximalizovat kvalitu programu a účinnost jeho implementace a současně kontrolovat pokrok a zabezpečit pravidelné podávání zpráv o realizaci programu.

Podporované aktivity:

- úhrada výdajů na jednání Monitorovacího výboru OP a jiných výborů včetně nákladů na účast odborníků a jiných subjektů na těchto jednáních,

- úhrada výdajů výdaje na audity a kontroly,

- úhrada výdajů na zpracování studií a zpráv o postupu realizace OP včetně zpracování podkladů pro přípravu výroční a závěrečné zprávy,

- úhrada výdajů na přípravu, výběr, hodnocení a monitorování podpory a činností spojených s realizací OP,

- úhrada mezd a jiných výdajů v rámci odměňování zaměstnanců zabezpečujících administrativní podporu, pracovníků veřejné správy nebo dalších pracovníků zaměstnaných za účelem realizace úkolů v rámci aktivit technické pomoci

- úhrada nákladů spojených s uzavíráním OP Infrastruktura, které jsou realizovány po 1.1.2009.

Oblasti podpory 8.2 - Ostatní výdaje technické pomoci OP Životní prostředí

Cílem podpory je zabezpečit účinnou technickou asistenci (evaluaci, studie, informovanost a komunikační aktivity apod.) pro všechny relevantní aktéry v rámci implementace OP ŽP.

Podporované aktivity:

-

 
Nahrávám...
Nahrávám...