dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 6 - Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy

Prioritní osa 6 bude zaměřena na dvě oblasti. Půjde jednak o podporu multimodálních přepravních systémů, které zahrnují zejména překladiště kombinované dopravy (dále jen KD) a infrastrukturu veřejných logistických center (dále jen VLC) a dále pak o rozvoj a modernizaci vnitrozemských vodních cest. V oblasti vodní dopravy jde o dobudování vnitrozemských vodních cest splavněním dosud nesplavných úseků a zlepšováním parametrů již využívaných vodních cest, a to především v rámci sítě TEN-T.

Oblasti podpory zahrnují:

- Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD:

- podpora investic v multimodální přepravě,

- výstavba nové a modernizací stávající infrastruktury KD,

- podpora nových multimodálních technologií překládky,

- podpora vzniku VLC z veřejných zdrojů,

- podpora studií k podpoře multimodality v nákladní přepravě,

- podpora logistiky z veřejných zdrojů s pozitivním dopadem na vyšší zapojení železniční a vnitrozemské vodní dopravy do přepravních řetězců.

- Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T:

- zlepšením stavu infrastruktury a dalších funkčních parametrů vodní dopravy řešením problémů splavnosti na dopravně významných vnitrozemských vodních cestách

- Podpora modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě

- Podpora modernizace říčních plavidel, která povede k nižším negativním dopadům vodní dopravy na ŽP a/nebo podpoře multimodality v nákladní přepravě

Prostředkem k dosažení cílů prioritní osy 6 bude podpora KD a multimodality nákladní přepravy a vytváření podmínek pro provázanost jednotlivých druhů dopravy, tj. užšího propojení železniční, vodní a kombinované dopravy s logistickými procesy. Dále mohou být zahrnuty

 
Nahrávám...
Nahrávám...