dnes je 22.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 4a) a 4b) - Systémový rámec celoživotního učení

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 4a) a 4b) - Systémový rámec celoživotního učení

Prioritní osa 4a) - Systémový rámec celoživotního učení (Cíl Konvergence) Prioritní osa 4b) - Systémový rámec celoživotního učení (Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Podporované aktivity jsou:

- Vytváření a ověřování ŠVP na pilotních školách

- Informování široké veřejnosti o cílech a úloze kurikulární reformy

- Vytvoření souboru kritérií a nástrojů k zjišťování kompetencí u žáků v počátečním vzdělávání

- Vytvoření a pilotní ověření výchovně-vzdělávacích programů v zařízení ústavní a ochranné výchovy ve školství

- Rozvoj kariérového poradenství ve školách na systémové úrovni

- Zavádění a pilotní ověřování programu a organizačních forem práce

- Identifikaci faktorů ovlivňujících uplatnění absolventů středních škol na trhu práce

- Vytváření a zavádění vlastního hodnocení škol a školských zařízení

- Vývoj, realizace a podpora centrálně řízených evaluačních procesů při ukončování studia na středních školách

- Podpora informovanosti prostřednictvím informačního elektronického systému

- Vytvoření a doplnění základních diagnostických a intervenčních nástrojů pro síť školních poradenských zařízení v ČR

- Rozvoj systému poradenských služeb ve školách

- Vytvoření systému asistenčních služeb podle forem a druhů poskytované podpory ve školství ČR.

- Budování systému včasné péče pro děti ze znevýhodněného prostředí

- Rozvoj klíčových kompetencí dětí a mládeže v zájmovém vzdělávání

- Další vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků škol a školškých zařízení s důrazem na kurikulární reformy.

Příjemci podpory jsou: Ústřední orgány státní správy.

Podporované aktivity jsou:

- Návrh a implementace optimálního systému

 
Nahrávám...
Nahrávám...