dnes je 23.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T

Podpora v rámci prioritní osy 4 bude zaměřena na výstavbu a modernizaci rychlostních silnic mimo sítě TEN-T a ostatních silnic I. třídy.

Oblasti podpory zahrnují:

- Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T Specifického cíle prioritní osy bude dosaženo těmito intervencemi:

- modernizací a odstraňováním závad na silnicích I. třídy,

- budováním obchvatů a zklidňováním dopravy v obydlené zástavbě,

- postupnou implementací telematických systémů na silnicích I. Třídy,

- zabezpečením dostatečné kapacity silniční infrastruktury v příhraničních a citlivých oblastech,

- realizací technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů již dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví a ke zvýšení bezpečnosti,

- drobnými investičními akcemi na podporu bezpečnosti provozu.

Cílů prioritní osy 4 by mělo být dosaženo investicemi na rychlostních silnicích a ostatních silnicích I. třídy nezařazených do sítě TEN-T. Jedná se o spojení k dopravním sítím TEN-T za účelem snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti dopravy. Předpokládá se podpora výstavby obchvatů měst a obcí, odstranění nevyhovujícího technického stavu apod. Vzhledem k charakteristikám dopravy bude účelné převést na kapacitnější komunikace ve čtyřpruhovém uspořádání také silnice I. třídy, které procházejí významnými urbanizačními oblastmi a u

 
Nahrávám...
Nahrávám...