dnes je 19.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Cílem podpory je zvýšení kapacity obnovitelných zdrojů energie pro vytápění objektů a ohřev teplé vody ve veřejném sektoru v objektech, kde lze očekávat poměr mezi náklady a užitkem (např. v obecních objektech, ústavech sociální péče, školách, domovech důchodců, mateřských školách apod.) a pro výrobu elektrické energie.

Podporované aktivity:

- instalace fototermických systémů pro přípravu teplé vody a dodávku tepla, resp. pro možnost přitápění,

- instalace fotovoltaických systémů pro výrobu elektřiny,

- instalace tepelných čerpadel pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody,

- instalace kotlů na biomasu a systémů využívajících biomasu pro výrobu elektřiny, pro dodávku tepla a pro přípravu teplé vody, popřípadě v kombinaci s výstavbou centrální výrobny paliv včetně technologické linky,

- instalace kogeneračních jednotek pro kombinovanou výrobu tepla a elektrické energie z biomasy, skládkového plynu, bioplynu apod.,

- instalace systémů pro dodávku tepla

 
Nahrávám...
Nahrávám...