dnes je 18.6.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Modernizace železniční sítě mimo síť TEN-T

Podpora v prioritní ose 3 - Modernizace a rozvoj dalších železničních tratí bude zaměřena na oblast modernizace a výstavby železničních tratí, ležících mimo síť TEN-T. Jedná se o podporu doprav, šetrnějších k životnímu prostředí, které mohou zároveň napomoci k významnému odlehčení silniční sítě. Pro železniční dopravu je kromě sítě TEN-T důležitá i kvalitní síť navazujících železničních tratí s mezinárodním a národním významem.

Oblasti podpory zahrnují:

- Modernizace a rozvoj železniční sítě mimo síť TEN-T:

- modernizace důležitých železničních uzlů,

- rekonstrukce dalších železničních tratí, vč. zajištění interoperability,

- rekonstrukce a rozvoje přeshraničních úseků (na území ČR),

- postupnou elektrizaci dalších železničních tratí,

- uvedení do optimálního stavu ostatních celostátních a vybraných regionálních tratí včetně drážních systémů regionální a městské hromadné dopravy případně jejich kombinace,

- realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

Cílů prioritní osy bude dosaženo investicemi v oblasti železničních tratí ležících mimo sítě TEN-T. Podpora bude směřována do stavebních úprav vedoucích ke zvýšení traťové rychlosti a dalších parametrů, jako jsou traťové třídy nebo prostorová průchodnost. Další důležitou oblastí je zabezpečovací zařízení, které je v mnoha případech nutné nahradit novějšími systémy s ohledem na zvýšení bezpečnosti provozu, snížením nákladů na provozování dopravní cesty a zvýšením plynulosti dopravy. Z hlediska bezpečnosti je důležité rovněž zlepšování zabezpečení přejezdů, v odůvodněných případech jejich nahrazení mimoúrovňovým křížením. Součástí této prioritní osy může být rovněž výstavba zcela nových traťových úseků tam, kde to bude

 
Nahrávám...
Nahrávám...