dnes je 22.2.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Modernizace počátečního vzdělávání

Podporované aktivity

Zkvalitňování vzdělávání na SŠ a VOŠ, kterým se rozumí:

- rozvoj a inovace vzdělávacích programů na SŠ a VOŠ ve vazbě na požadavky trhu práce a s ohledem na flexibilitu a adaptabilitu jejich absolventů na trhu práce (např. rozvoj klíčových a přenositelných kompetencí, rozvíjení distančních a kombinovaných forem studia);

- prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (např. pomoc při dokončování studia);

- podpora usnadnění přechodu ze školy do práce např. s využitím profesního poradenství;

- rozvíjení spolupráce škol s podniky z praxe, vysokými školami a institucemi z oblasti výzkumu a vývoje;

- podpora odpoledních vzdělávacích programů na školách rozvíjející klíčové a přenositelné kompetence;

- programy popularizace vědy s cílem zvýšit atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.

Další vzdělávání pedagogických a akademických pracovníků, které zahrnuje:

- podpora programů dalšího vzdělávání v oblasti zavádění nových metod a forem do výuky, řízení a evaluace práce škol, specifik práce se žáky a studenty se speciálními

 
Nahrávám...
Nahrávám...