dnes je 28.5.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

Podporované aktivity: vznik nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV; pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace; klastry založené na spolupráci členských organizací; vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v techto sítích s významným inovačním charakterem; rozvoj informačních, poradenských a výzkumných center a vzdělávacích aktivit zaměřených na informace z oblasti výzkumu a vývoje, nové technologie, jejich výzkum a transfer; podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích; činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.

Příjemci

Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)

Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)

Nestátní neziskové organizace

Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

Oblast podpory 3.2 Podpora příznivého podnikatelského

 
Nahrávám...
Nahrávám...