dnes je 14.4.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T

Podpora v prioritní ose 1 „Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN-T“ bude soustředěna v první řadě na ty úseky železniční sítě, které jsou součástí prioritních projektů, které jsou uvedeny v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 884/2004/ES ze dne 29. dubna 2004, kterým se mění rozhodnutí č. 1692/96/ES o řídících zásadách Společenství pro rozvoj transevropské sítě. Dále bude v této oblasti podporována modernizace a rozvoj dalších železničních tratí na síti TEN-T, železničních uzlů a zajištění interoperability jak železniční infrastruktury, tak i vozidel, která na ní budou využívána.

Oblasti podpory zahrnují:

- Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů:

- dokončení modernizace tranzitních koridorů (III. a IV. koridoru),

- modernizace rozhodujících železničních uzlů na síti TEN-T,

- rekonstrukce dalších železničních tratí zařazených do sítě TEN-T za účelem zajištění požadovaných parametrů,

- realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

- Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

- zajišťování interoperability implementací TSI a dálkového řízení provozu, včetně úprav vozidel

Naplnění cílů v prioritní ose 1 bude probíhat pokračováním modernizací hlavních železničních tratí sítě TEN-T - především tranzitních koridorů - a současně dalších součástí železniční sítě TEN-T, kterými jsou zejména železniční uzly a překladiště kombinované dopravy. Mezi

 
Nahrávám...
Nahrávám...