dnes je 16.9.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Prevence před povodněmi

30.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.93
Prevence před povodněmi

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Dotace je zaměřena na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem. Program 129 360 je rozdělen na tři podprogramy: 129 363 „Podpora projektové dokumentace”, 129 364 „Podpora protipovodňových opatření s retencí”, 129 365 „Podpora protipovodňových opatření podél vodních toků”. Dotace na zvýšení míry ochrany před povodněmi především v oblastech s významným povodňovým rizikem dle směrnice 2007/60/ES realizací technických protipovodňových opatření s prioritou opatření, která jsou identifikována v plánech pro zvládání povodňových rizik.

Míra podpory:

  • - a) Program 129 363 - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 95 %.
  • - b) Program 129 364 - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 95 % při rekonstrukci max. 70 %.
  • - c) Program 129 365 - maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 85 %.

Příjemci podpory

Mezi způsobilé

 
Nahrávám...
Nahrávám...