dnes je 18.5.2021

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - Inovace, výzkum, informační a komunikační technologie, vzdělávání pro firemní sektor, sítě firem

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

Zdroje informací: https://www.agentura-api.org/

 

Dílčí programy

Inovační vouchery - nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit.

Míra podpory

  • maximální výše požadovaných způsobilých výdajů v rozpětí od 58 824 Kč do 499 999 Kč,
  • podpora je poskytována pro malé a střední podniky ve třech režimech, v závislosti na požadované výši způsobilých výdajů projektu, tj. v režimech míry podpory 50 %, 75 % a 85 % z prokázaných způsobilých výdajů.

Příjemci podpory:

  • malý a střední podnik,

Termín: Žádosti o podporu jsou přijímány do 31. 12. 2022.

 

Úspory energie s EPC - snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru

Zaměření dotačního titulu: Cílem Výzvy je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Účelem programu je podpora opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Vnitrostátní orientační cíl ČR je na základě současných analýz stanoven ve výši 51,1 PJ (14,196 TWh) úspor v konečné spotřebě energie.

Míra podpory:

Dotace na projekt je poskytována:

  • minimálně ve výši 500 tis. Kč a
  • maximálně do výše 200 mil .Kč
  • maximální míra podpory za celý projekt je omezena na 70 %.

Příjemci podpory:

  • malé, střední podniky a velké podniky.

Termín: Žádosti o podporu budou přijímány do 31. 5. 2021.

 

 

Programy Ministerstva vnitra ČR (MVČR)

 

Zdroje informací: https://www.mvcr.cz/

 

Dílčí programy

 

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015 až 2022

Zaměření dotačního titulu: Program podporuje výzkumné a vývojové aktivity v oblasti bezpečnosti státu a jeho občanů v souladu se strategií prevence, minimalizace a potlačování bezpečnostních hrozeb. Předmětem programu je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému ČR získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů. Program se opírá o dokumenty Bezpečnostní strategie ČR, Národní priority orientovaného výzkumu,

 
Nahrávám...
Nahrávám...