dnes je 19.7.2024

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Přehled finanční podpory bydlení ze strany státu

20.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přehled finanční podpory bydlení ze strany státu

 

Oblast

 

Cíl opatření

Cílová skupina

Výše podpory

Zdroj

Nástroj

Poznámka

Investice do bytového fondu (ve smyslu výstavby, koupě nebo pořízení bydlení)

1

Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.

Obec

Dotace obci ve výši max. 50 tis. Kč na jeden budoucí byt postavený na zainvestovaném pozemku, který nemusí být ve vlastnictví obce.

MMR

Podprogram „Podpora výstavby technické infrastruktury“

Podprogram programu „Podpora bydlení“.
Dotace je v režimu „de minimis“
- tj. 200 tis. EUR během 3 let jednomu příjemci.

 

2

Podpora výstavby podporovaných bytů pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení. Program zahrnuje dva dotační tituly: Pečovatelský byt, Vstupní byt.

Obec

Dotace až do 650 tis. Kč/byt v závislosti na typu výstavby, dotačním titulu a lokalitě v rámci ČR.

MMR

Podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“

Podprogram programu „Podpora bydlení“

 

3

Úvěry na pořízení bydlení pro osoby mladší 36 let

Osoby
do 36 let

Úvěr max. 300 tis. Kč, úrok 2 % p.a. splatný do 20 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.

 

 

4

Podpora hypotečního úvěrování pro osoby mladší 36 let

Osoby
do 36 let

1 až 4 procentní body podle průměrné výše úrokových sazeb

MMR

Nařízení vlády č. 249/2002 Sb.

„Nové úrokové dotace se poskytují od 1. února 2009 ve výši 1 procentního bodu

Opravy bytového fondu

5

Podpora regenerace panelových sídlišť- zatraktivnění veřejných prostorů sídlištních celků.

Obec

Dotace poskytovaná až do výše 70 % rozpočtových nákladů.

MMR

Nařízení vlády č. 494/2000 Sb.

Podprogram programu „Podpora bydlení“

 

6

Snížení koncentrace olova v pitné vodě výměnou olověných domovních rozvodů ve stavbách pro bydlení.

Vlastník
domu

Dotace max. 10 tis. Kč/byt.

MMR

Podprogram „Podpora oprav domovních olověných rozvodů“

Podprogram programu „Podpora bydlení“

 

7

Podpora komplexních oprav, rekonstrukcí a modernizací panelových bytových domů - program „PANEL“.

Vlastník

Úroková dotace ve výši 2 procentních bodů po dobu max. 15 let.

SFRB

Nařízení vlády č. 299/2001 Sb. (program PANEL)

 

 
Nahrávám...
Nahrávám...