dnes je 16.9.2019
Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Pozemkové úpravy

31.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.21
Pozemkové úpravy

Mgr. Petr Burda

Zaměření dotačního titulu

Cílem výzvy je zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů. Dotace je zaměřena na podporu investic do infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství a lesnictví.

Příjemci podpory

Státní pozemkový úřad-pobočky krajských pozemkových úřadů.

Podporované aktivity

Konkrétněji provádění pozemkových úprav, kdy dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání pozemků vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Realizace plánů